Samboavtal och testamente

FRÅGA
Att: Marie Gergy ang. Ditt svar till mig nr 38257..Ett stort tack Marie för ditt uttömmande och tydliga svar på min fråga ställd 2016-11-25 till Lawline i kategorin "Testamentets effekt i ett samboförhållande".Med anledning av vad du svarade mig har jag en kompletterande fråga till dig som jag också om möjligt skulle vilja få ett svar på....Jag och min andra fru lever alltså i ett samboförhållande sedan sju år tillbaka...Vi är nu inne på att upprätta ett inbördes testamente med i princip samma fördelningsmässiga profil som om vi hade varit gifta...Min fråga är vad som sker med den egendom som vi tillfört boet under den tid som vi varit sammanboende? Skall bodelning först ske av denna enligt sambolagens regler eller kan vi genom ett separat avtal förklara vilken egendom, möbler och konst, som skall vara respektive parts enskilda egendom..Frågan ställs eftersom min sambo har köpt den övervägande delen av den egendomen till ett inte obetydligt värde, ett värde som hon givetvis inte önskar skall ingå i den kvarlåtenskap som kan komma att tillfalla mig genom ett testamente för att efter mitt frånfälle ingå i den egendomsmassa att riskera till viss del även tillfalla mitt särkullbarn..Enklast är kanske att avtala bort sambolagen och upprätta en förteckning över vem av oss som äger vad av denna egendom?Ser tacksamt fram emot ett svar från dig på även denna fråga.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline. Vi på Lawline är mycket glada över att du är nöjd med vår rådgivning.

Om ert samboförhållande upphör pga. separation eller dödsfall så innebär det att viss egendom i ert gemensamma hushåll ska delas lika mellan dig och din sambo eller din sambos arvingar (vid dödsfall) enligt sambolagen (2003:376) 8 §. Egendomen som ska delas lika kallas för samboegendom. Övriga tillgångar behåller var och en själv. Vad som utgör samboegendom framgår av sambolagen 3 §. Där sägs att bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Detta innebär att var och en äger sitt samt att egendomen som förvärvats i avsikt att användas gemensamt ska utgöra samboegendom. Tvister kring detta samt bevisbördan om vad som varit gemensamt och inte gemensamt uppstår ofta.

För att vara på den säkra sidan, rekommenderar jag att ni upprättar ett samboavtal. I detta kan ni reglera att sambolagen inte ska gälla vid en eventuell bodelning mellan er pga. separation eller dödsfall. Ett samboavtal är ett avtal som liknar ett äktenskapsförord men gäller enbart för sambor. Detta avtal kan du kan upprätta mellan dig och din sambo och där ni tillsammans kan reglera ägandet över egendomen i ert gemensamma hushåll. Detta innebär att ni genom ett samboavtal kan bestämma att "all egendom som bara den ena sambon betalat för ska vara dennes egna och därför tillfalla den vid en eventuellt bodelning". Om ni vill att sambolagen ska gälla till viss del och att endast viss gemensam egendom ska hållas utanför bodelning, kan ni reglera vilken egendom som ska förbli er enskilda i samboavtal. Det finns inga särskilda regler kring vad ett samboavtal ska innehålla, ni kan därför troligtvis avtala om vad ni vill.

Det finns samboavtalsmallar att ladda ned gratis från nätet (se exempelvis här) men om ni vill upprätta ett säkert och tydligt samboavtal så finns möjligheten att upprätta ett samboavtal med hjälp av en utbildad jurist hos oss på Lawline. Klicka här för mer info.

Jag vill återigen nämna att sambor inte kan skapa samma rättigheter som för makar genom ett testamente eftersom en efterlevande sambo inte ärver framför gemensamma barn. En efterlevande sambo kan varken skydda sig emot gemensamma barns eller särkullbarns anspråk på kvarlåtenskapen vid dödsfall. Om det vid dödsfall skulle visa sig att ett samboavtal är upprättat på ett sådant sätt att det inskränker bröstarvingarnas laglottsskydd så skulle samboavtalet kunna jämkas till bröstarvingarnas fördel. Med anledning av detta rekomenderar jag att ni kompletterar testamentet som ni just nu håller på att upprätta med ett avtal som ska träffas mellan dig, din efterlevande sambo och övriga dödsbodelägare om sammanlevnad i oskiftat bo.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Marie Gergy
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86921)