Testamente och laglott

2017-01-05 i Laglott
FRÅGA
Min pappa har avlidit, han var omgift, inga gemensamma barn. Har även en avliden halvbror på pappas sida och det finns en dotter på hustruns sida. Det finns ett testamente, där hustrun har fri förfoganderätt av kvarlåtenskapen. I testamentet står det även att vi "döttrar" skall dela lika på kvarlåtenskapen den dag, i detta fall, hustrun gått bort. Hur fördelas arvet efter pappa, mellan mig och min halvbrors barn, 4 st. Om jag godkänner testamentet och inte tar ut laglotten kan jag då bli helt utan den dagen pappas hustru dör?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB).

Jag uppfattar två frågeställningar:
- Hur ska arvet efter din pappa fördelas mellan dig och dina syskonbarn?
- Kan du bli helt utan arv om du inte begär ut din laglott?

Utifrån din beskrivning förstår jag det som att av den totala kvarlåtenskapen då hustrun gått bort, ska hälften tilldelas hustruns arvingar, alltså hennes dotter, och hälften tilldelas din pappas arvingar, alltså dig och dina syskonbarn.
Du och din halvbror har som er pappas barn rätt till lika delar av arvet efter honom. Eftersom din bror är avliden träder hans barn in i hans ställe och ska dela lika på hans arvslott. (ÄB 2 kap. 1 §)
Av den totala kvarlåtenskapen då hustrun gått bort ska därmed hustruns dotter tilldelas 1/2, du ska tilldelas 1/4 och dina syskonbarn ska var och en tilldelas 1/16.

Eftersom hustrun inte är din mamma har du rätt att direkt begära ut din laglott vilket motsvarar halva din arvslott efter din pappa, 1/8 av de totala tillgångarna. (ÄB 7 kap. 1 §) Detta gör du genom att begära jämkning av testamentet, förslagsvis vid bouppteckningen. (ÄB 7 kap. 3 §) Den andra halvan av din arvslott, får du i enlighet med testamentet i detta fall ut när hustrun gått bort, vilket då motsvarar 1/7 av kvarlåtenskapen.

Begär du inte ut din laglott ärver hustrun hela kvarlåtenskapen efter din pappa. Du får en efterarvsrätt till den andel din arvslott utgör av de totala tillgångarna, enligt ovan 1/4. Denna del har hustrun fri förfoganderätt till vilket betyder att hon fritt får bestämma över tillgångarna men inte testamentera bort dem. (ÄB 3 kap. 2 §) Kvarlåtenskapen kan genom hustruns förfogande därför både öka och minska vilket betyder att också ditt arv ökar eller minskar.
När hustrun gått bort har du som nämnt rätt till den andel som din arvslott utgör, oavsett hur stor eller liten kvarlåtenskapen är när hustrun gått bort har du alltså rätt till 1/4. För att bli helt utan arv efter din pappa krävs därför att hustrun innan sin bortgång gör av med samtliga tillgångar.

För att kort sammanfatta svaret:
- Av arvet efter din pappa ska du tilldelas hälften och dina syskonbarn 1/8 var.
- Den enda risken för att du blir helt arvslös är om hustrun gör av med samtliga tillgångar. Gör hon inte det har du rätt till 1/4 av kvarlåtenskapen när hon gått bort.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (786)
2020-11-30 Kan man göra sin dotter arvslös om man är bosatt i utlandet?
2020-11-27 Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
2020-11-27 Möjlighet att reducera arv
2020-11-25 Bröstarvinges laglottsskydd

Alla besvarade frågor (86900)