Testamente och laglott

2015-10-14 i Testamente
FRÅGA
Vi hade tänkt oss ett inbördes testamente med fri förfoganderätt för den som överlever den andre. Inga gemensamma barn med det finns särkullsbarn på den enes sida och endast en bror på den andres. Kan man skriva in i testamentet att, ”Om någon av arvtagarna tar ut sin laglott innan både A och B är avlidna, förverkas vidare arvsrätt för denne”?/Christer
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vad jag förstår det som vill ni i ett testamente se till att den som överlever den andra skall få så mycket som möjligt av den andras egendom.

Genom testamente kan ni välja att testamentera all egendom till den maken som överlever den andra. Brodern kommer genom detta att uteslutas helt från sin arvsrätt eftersom han inte är en bröstarvinge. Han kan varken efter den första eller sedan båda av er avlidit få ut något arv.

Väljer ni att testamentera allt kan dock bröstarvingen kräva sin laglott, 7:1 Ärvdabalken. För att hen skall få laglotten krävs det dock att hen aktivt kräver den genom att försöka jämka testamentet, 7:3 ärvdabalken.

Bröstarvingen kan även välja att avstå sin laglott för den efterlevande makens skull, och istället vänta tills båda dött och få ut sitt arv genom efterarv 3:9 och 3:2 ärvdabalken.

Ett alternativ är att ni testamenterar bort all egendom till den andra maken men inte laglotten för bröstarvingen. Man kan på detta vis begränsa bröstarvingens rätt till arv till att endast gälla laglotten, gör ni det kommer inte bröstarvingen kunna få ut något efterarv efter laglotten.

Om du vill ha hjälp med att utforma ett testamente tycker jag du skall vända dig till en jurist som expert på just det, du kan boka tid för det här. Annars kan du få hjälp att utforma ett eget testamente själv här.

Hoppas detta kan ge dig svar på din fråga!

Med Vänlig Hälsning

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2599)
2020-09-22 Har syskonbarn rätt till arv?
2020-09-21 Är ett testamente giltigt om initialerna inte är egenhändigt skrivna?
2020-09-21 Hur fördelas arvet om en testamentstagare har avlidit?
2020-09-21 Kan man ändra testamentet och begränsa bröstarvingens arv?

Alla besvarade frågor (84294)