FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott30/07/2015

Testamente och laglott

Vår mor har avlidit. Har testamente som lyder: den som efterlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den först avlidnes kvarlåtenskap, dock med undantag av laglott. Efter båda våras död skall kvarlåtenskapen tillfalla våra arvingar enligt lag. Har jag och mitt syskon rätt att få ut vår del av laglotten redan nu? Eller är lagen ändrad sedan testamentet skrevs 1989. Tack på förhand. Mvh Yran.

Lawline svarar

Hej!

Jag beklagar sorgen.

Enligt ärvdabalken 3 kap 1 § 1 st ska kvarlåtenskapen efter arvlåtaren tillfalla den efterlevande maken. Avgörande huruvida bröstarvingar till den avlidna maken kan få ut sin laglott direkt, beror på huruvida de även är släkt med den efterlevande maken.

Om arvingarna endast är barn till arvlåtaren, är de benämnda särkullbarn. Ett särkullbarn har alltid rätt att få ut sin laglott direkt. En bröstarvinge som är bröstarvinge även till den efterlevande maken måste enligt ÄB 7 kap 3 § 2 st vänta på sin laglott till dess att denne är död. Med detta lagrum har lagstiftaren velat ge efterlevande make en möjlighet till att sitta i ”orubbat bo”.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare