Testamente och laglott

2014-12-25 i Laglott
FRÅGA
Min dotter är ett sk . särkullebarn.---Kan jag i testamentet skriva att min dotter får ut "bara" sin laglott och att hennes 2 barn (mina barnbarn) får ärva resten av arvslotten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om arv och testamente hittar du i ärvdablken, som du kan hitta här. Ett testamente är giltigt om följande förutsättningar är uppfyllda. Testatorn ska vara över 18 år och testamenttagaren måste som huvudregel vara fördd vid testatorns död, enligt lagens 9:e kapitel. Vidare måste formkraven i 10:e kapitlet följas, det ska vara skriftligt och undertecknat av testatorn och två vittnen. Det finns inga begränsningar i vem som får vara förmånstagare. Du kan alltså skriva ett testamente som gör dina barnabarn till dina arvingar.

Reglerna om laglott finns i 7:e kapitlet och är utformade så att testatorn kan testamentera bort all egendom, dvs. hela arvet. Den som är bröstarvinge måste påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Bröstarvinge är arvlåtarens barn eller barnbarn om barnbarnets förälder är död. Laglotten är halva arvslotten, hela arvet delat på antalet arvtagare. Du kan alltså testamentera bort all din egendom till dina barnbarn, din dotter får då välja om hon vid ditt dösfall ska kräva att få ut sin laglott eller inte. Väljer hon att jämka testamentet kommer jämkning ske, hon har alltid rätt att få sin laglott. För att undvika jämkning kan du därför välja att endast testamentera bort halften av dina tillgångar. Ett särkullbarn har alltid rätt att få ut sin laglott direkt till skillnad från ett med en vid dödsfallet levande make gemensamt barn, som får ut laglotten först vid den efterlevande makens död.

Vänligen,

Benjamin Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (746)
2020-07-03 Är ett testamente som ger ensambarn 25 % av arvet giltigt?
2020-06-30 Har jag rätt att ärva min portugisiska far?
2020-06-30 Kan man testamentera en större del av sina tillgångar till ett av sina barn?
2020-06-25 Kan man göra sina barn arvslösa?

Alla besvarade frågor (81690)