Testamente och laglott

2018-01-20 i Laglott
FRÅGA
Jag och min man är gifta sedan 2013. Min man äger huset samt en obetydlig skogsfastighet. Max 40 000.Min man vill att hans ende son (särkullbarn) skall ärva fastigheterna. Totalt värde ca 300 000 eftersom vi bor i Norrbottens inland. Därutöver äger vi tillsammans en husvagn (200 000) två bilar (90 000 tillsammans) ,en snöskoter (20 000), samt vi har vardera 100-150 000 på banken. Om min man skriver testamente till sin son på fastigheterna hur beräknas då arvet?Räknas fastigheterna som del i sonens laglott eller ärver han dem + en fjärdedel av våra gemensamma tillgångar?Jag har själv 3 barn (särkullbarn).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror på många olika faktorer. Jag kommer därför att översiktligt förklara hur arvet skulle kunna beräknas om din man väljer att upprätta ett testamente.

Hur beräknas arvet om man inte skriver ett testamente?

När din man går bort ska allt som han äger (efter att en eventuell bodelning har gjorts) fördelas på hans arvingar. Om din mans enda son är hans enda barn kommer han att få ärva allt som din man ägde. Eftersom du och din man är gifta har du också en rätt att ärva din man, men då din man har ett särkullbarn och inga gemensamma barn med dig försvinner den rätten och din mans son kommer istället att få hela arvet. Detta följer av ärvdabalken 3 kap. 1 §. Din mans son är inte arvsberättigad att ärva dig, så inget av det som du äger kommer att gå till din mans son.

Hur beräknas arvet om det finns ett testamente?

Om det inte finns något testamente ska alltså 100 % av kvarlåtenskapen gå till din mans son. Det betyder att fastigheterna automatiskt skulle gå till honom. Om din man vill upprätta ett testamente kan han inskränka sin sons arvsrätt till endast 50 % av kvarlåtenskapen. Det är detta som kallas laglott. De andra 50 %:en kan din man fördela hur han vill. Huvudregeln är att det man får genom ett testamente ska avräknas på laglotten, se ärvdabalken 7 kap. 2 §. Det innebär att fastigheterna ska räknas som en del av din mans sons laglott, om din man inte skriver i testamentet att de inte ska göra det. Laglotten uppgår som sagt till 50 % av din mans totala kvarlåtenskap. Om din man inte skriver i testamentet att den andra egendomen som han äger ska gå till någon annan, kommer även denna egendom att gå till hans son. Om han däremot skriver att de andra 50%:en ska gå till t.ex. dig, blir sonens arvsrätt begränsad till laglotten och fastigheterna kommer att räknas som en del av denna. Det är såklart även möjligt att skriva att t.ex. 70 % ska gå till sonen och 30 % till någon annan, och även då är huvudregeln att det man får genom testamentet ska avräknas på laglotten, som ju alltid är 50 % av kvarlåtenskapen.

Eftersom du och din man gemensamt äger bilarna och snöskotern etc. kommer din mans son att få ärva din mans andelar i din egendomen. Däremot kommer han inte att få ärva något som tillhör dig. Detsamma gäller för dina barn. De kommer alltså inte att ärva något som tillhör din man. Detta beror på att alla barnen är särkullbarn. Det är bara gemensamma barn som automatiskt ärver efter båda föräldrarna. Genom ett testamente kan man såklart ge bort egendom till vem som helst, så länge ens bröstarvingar (barn) får minst sin laglott.

Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (879)
2022-01-18 Laglott och återbäring av gåva
2022-01-16 Kan fastigheter inkluderas i laglotten?
2022-01-14 Kan man ta ut sin laglott och därefter ärva mer genom efterarv?
2022-01-14 Kan min förälder testamentera bort 50 % av min arvslott?

Alla besvarade frågor (98612)