FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente07/05/2018

Testamente och förskott på arv

Arvsfråga

Vi är tre syskon och vår pappa har gått bort. Under åren har våra föräldrar stöttat oss ekonomiskt på olika sätt. Jag fick hjälp när vi byggde hus i början av 2000-talet. Det finns inte några reverser eller andra dokument som visar hur mycket pengar det handlar om. Det finns ett testamente men inga dokument om gåvor eller liknande. Fördelningen i testamentet gör att alla får ut minst sin laglott. Hur gör man nu vid arvsskiftet? Förskott på arv - när man inte har underlag. Jag vet inte i vilken utsträckning mina systrar har fått hjälp vid studier, köp av hus osv.

Lawline svarar

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Testamentet
Du skriver att er pappa hade upprättat ett testamente, och att testamentet ger er minst er laglott. Förutsatt att testamentet uppfyller formkraven för testamente (Ärvdabalk 10 kapitel) så gäller testamentet före lagen. Det innebär att testamentet går före lagens regler om förskott på arv, eftersom lagens regler om förskott på arv bara gäller om inget annat är sagt. Om testamentet föreskriver att lagens regler om förskott ska gälla så gäller självklart förskottsreglerna.

Om det är så att lagens regler om förskott på arv blir tilllämpliga
Förskott på arv regleras i 6 kapitel Ärvdabalken. När en förälder ger gåvor till sina barn ska gåvorna avräknas från arvet om inget annat är skrivet (6 kapitel 1 § ärvdabalk). Detta gäller hjälpen ni har fått med att köpa och bygga era hus. När det kommer till hjälp i form av underhåll (pengar under studietiden) så räknas det inte som förskott på arv (6 kapitel 2 § ärvdabalk).

Gåvornas värde
Du säger att ni inte har uppgifter om vad gåvorna varit värda, det är en bevisfråga. Ett bra ställe att börja på är att kontakta bankerna ni använde under tiden, då banker ofta har kvar uppgifter om gamla transaktioner långt senare. Värdet som ni söker efter är det värde som gåvorna hade när de gavs (6 kapitel 3 § ärvdabalk). Om det inte går att få fram de korrekta uppgifterna får en uppskattning göras.

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04

Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Ebba EkstrandRådgivare
Hittade du inte det du sökte?