Testamente och föräldrars rätt till arv

2017-06-29 i Testamente
FRÅGA
Jag är gift och vi har ett gemensamt barn. Jag har inga äldre släktingar vid livet och har inga syskon. Min frus föräldrar lever, men är skilda. Hon vill säkerställa att hennes pappa inte får ta del av arvet som skulle bli om hela vår familj avlider utan att vi fått barnbarn.Vi vill gärna att det följer arvsordningen enl lag i övrigt.Är det möjligt att enbart skriva ett testamente som testamenterar bort en person?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Eftersom din fråga handlar om arv och testamente, finns denna reglerad i Ärvdabalken (ÄB).

I ÄB 9:1 framkommer det att den som har fyllt 18 år har rätt att testamentera bort sin kvarlåtenskap. Precis som du är inne på, ska arvet då testamente finns fördelas enligt vad testamentet stagar, istället för att följa lagens arvsordning. Rätten att testamentera bort sin kvarlåtenskap gäller utan inskränkning så länge testamentet inte inkräktar på en bröstarvinges rätt till sin laglott. Av ÄB 7:5 framkommer det nämligen att en bröstarvinge (arvlåtarens avkomlingar, vanligtvis barn till arvlåtaren, men även vara barnbarn, barnbarnsbarn osv om något barn har avlidit) alltid har rätt till sin laglott (hälften av vad bröstarvingen skulle ha ärvt om ett testamente inte funnits). Ett testamente som således inkräktar på en bröstarvingens rätt till sin laglott kan därför således jämkas i detta avseende och bröstarvingen får då ut sin laglott trots testamentets ordalydelse.

I ert fall innebär vad som nu sagts att det är möjligt för din fru att upprätta ett testamente som medverkar till att hennes pappa utesluts från arvet. Eftersom pappan inte är din frus bröstarvinge, har han ingen lagstadgad rätt att få ärva som inte kan undanröjas genom testamente. Din fru är således fri att besluta om hur hennes kvarlåtenskap ska fördelas eftersom hon inte önskar att upprätta ett testamente som skulle inkräkta på ert gemensamma barns (hennes bröstarvinge) rätt till sin laglott. Din fru kan därför i testamentet stadga att arvet ska följa den allmänna arvsordningen, men med bortseende av pappan. Precis som för alla testamenten, måste hennes testamente vara skriftligt och bevittnat av två vittnen för att vara giltigt.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga och om ni skulle vilja ha hjälp med att upprätta ett testamente, kan ni kontakta oss HÄR.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2971)
2021-11-27 Vem kan göra anspråk på ett testamente?
2021-11-27 Vittnen och testamente
2021-11-24 Tolkning av testamente
2021-11-24 Kan efterlevande make testamentera bort den först avlidnes egendom?

Alla besvarade frågor (97338)