Testamente och bröstarvingar

2016-03-03 i Testamente
FRÅGA
Min mamma har avlidit. Vi är två bröstarvingar. Den enda förmögenhet hon har är en bostadsrätt. Hon har skrivit i ett testamente att hennes sambo ärver allt hon äger. Gäller det? Och även skrivit att hon ger bort halva lägenheten till sin sambo och att hon äger halva. I ett gåvobrev. Vad gäller?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsatt att testamentet är upprättat i enlighet med formkraven i 10 kap. ärvdabalken (här) är det giltigt. En bröstarvinge har dock enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken (här) rätt att påkalla jämkning av testamente för att få ut sin laglott. Laglotten utgörs av halva arvslotten.

Eftersom ni är två bröstarvingar utgörs er arvslott av halva kvarlåtenskapen var. Genom att påkalla jämkning av testamente kan ni alltså erhålla en fjärdedel var ur kvarlåtenskapen. Rätten att påkalla jämkning av testamente går dock förlorad om bröstarvingen inte meddelar testamentstagaren om sitt anspråk inom sex månader från att bröstarvingen ifråga tog del av testamentet. Om någon av er vill påkalla jämkning av testamentet, måste det alltså göras inom sex månader.

Bröstarvingar har däremot ingen rätt att påkalla jämkning av gåvobrev som utfärdats medan arvlåtaren ännu var i livet. Ni har således ingen möjlighet att påverka gåvobrevets utfall.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2688)
2020-12-05 Hur ska man formulera ett testamente?
2020-12-04 Juridisk rådgivning inom arvsrätt
2020-12-04 Är testamentet fortfarande giltigt?
2020-12-03 Hur ändrar jag arvsordningen?

Alla besvarade frågor (86940)