Testamente och bouppteckning

FRÅGA
om vi har en kopia från 1997 där två makar testamenterar 20 % till mig. När makan senare dör och en boupptecknings görs och där skriver man att två de två barnen ska få allt och jag finns inte med som arvinge. Gäller då denna senaste bouppteckningen istället för testamentet.
SVAR

Tack att du vänder dig till Lawline!

På grund av att din fråga handlar om testamente och bouppteckning blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

En bouppteckning ska enligt 20 kap 1 § ÄB förrättas senast tre månader efter dödsfallet och skickas in till Skatteverket för att få boet skiftat. Detta görs genom att ta upp tillgångar och skulder och för att fördela ut arvet. Av 20 kap 3–5 §§ ÄB framgår vad som ska finnas med i en bouppteckning där det av 5 § framgår att även testamenten ska tas upp för att bouppteckningen ska vara korrekt. En bouppteckning är alltså inte samma sak som ett testamente då ett testamente utgår från testatorn, dvs. den avlidnes vilja, 11 kap 1 § ÄB. Testamentet har alltså företräde och på grund av att detta inte tagits med i bouppteckning måste en tilläggsbouppteckning enligt 20 kap 10 § ÄB förrättas.

Vad gäller själva testamentet så kan det återkallas enligt 10 kap 5 § ÄB. Så länge testamentet upprättats på rätt sätt och inte är återkallat enligt nyss nämnda lagrum är testatorns yttersta vilja att du ska ärva 20 % av kvarlåtenskapen. Regler kring upprättandet av testamentet finns i 10 kap ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsingar,

Isabelle Nordin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (983)
2020-08-11 Kallelse till bouppteckningsförrättning
2020-08-06 Särkullbarn tar egendom från dödsboet, är detta straffbelagt?
2020-08-06 Skatteskuld för avslutat dödsbo?
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?

Alla besvarade frågor (82752)