Testamente mellan sambor: särkullbarns laglott och efterlevande make

2019-04-24 i Sambo
FRÅGA
Min sambo och jag fick 1998 skrivet ett testamente som säger att "Den av oss, som överlever den andre, skall få all den avlidnes egendom inkl" den fastighet jag och min sambo förvärvat tillsammans "med fri förfoganderätt. Efter den sist avlidnes död skall kvarlåtenskapen fördelas mellan våra gemensamma arvingar i lika delar". Gäller detta testamente idag så att bara våra gemensamma barn får ärva oss? Min sambo har ett barn från ett tidigare förhållande som min sambo vill ska hållas utanför allt arv om så är möjligt. Vilken blir den eventuella skillnaden om jag dör före min sambo resp om min sambo dör först?
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i ärvdabalken (ÄB).

Är testamentet fortfarande gällande och gäller det i så fall endast för gemensamma arvingar?
Så länge testamentet uppfyller formkraven (skriftligt och bevittnat av två vittnen) samt inte har återkallats genom förstörande av testamentet eller motsvarande viljeuttryck så är det fortfarande gällande (10 kap. 1 och 5 §§ ÄB). Enligt ordalydelsen gäller testamentet enbart era gemensamma arvingar och omfattar således inte särkullbarnet från det tidigare förhållandet.

Vad gäller för särkullbarnet (barnet från det tidigare förhållandet)?
En bröstarvinge (ett barn) kan inte göras helt arvlös utan har alltid rätt till sin så kallade laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten, dvs. den del som hade tillkommit särkullbarnet om testamentet inte hade upprättats och fördelning alltså hade skett enligt den legala arvsordningen (7 kap. 1 § ÄB). För att särkullbarnet ska kunna få ut sin laglott krävs dock att denne påkallar jämkning i testamentet inom 6 månader (7 kap. 3 § ÄB).

Vilken blir den eventuella skillnaden beroende på vem av er som avlider först?
Skulle din sambo avlida först kan det få följden att hennes särkullbarn påkallar jämkning av testamentet så att hen får ut sin laglott direkt, vilket minskar den egendomsmassa som skulle ha utgått till dig enligt testamentet. Utan mer information om egendomsförhållandena är det tyvärr svårt att säga exakt hur det t.ex. skulle kunna påverka fastigheten. Skulle däremot du avlida först kan särkullbarnet få ut sin laglott först när din sambo avlider och tar då del av arvet efter din sambo men inte efterarvet efter dig.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Ta också gärna kontakt med oss här om ni skulle vilja ha hjälp med någon ändring av testamentet.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (387)
2019-08-06 What are the laws regarding property within common law relationship?
2019-07-28 Ärver mina barn eller min sambo min egna bostad om jag går bort?
2019-07-22 Vad händer med arvet om jag har skulder hos Kronofogden?
2019-07-19 Ärver tidigare gifta sambor varandra?

Alla besvarade frågor (72196)