Testamente mellan sambor och rätt till laglott

Jag och min sambo äger ett hus tillsammans. Vi har 2 gemensamma barn. Min sambo äger b l a ett AB till 100% som i sin tur äger ett Åkeri AB till 100% där min sambo arbetar. Min sambo har själv upprättat ett testamente. det står bara att all kvarlåtenskap tillfaller mig med full äganderätt om något händer honom förutsatt att vi är sambos vid hans dödsfall. Min fråga lyder: Ärver jag via ett sådant testamente automatiskt företagen bortsett från barnens rätt till sina laglotter dvs mitt arv blir ju då 50% och barnens tillsammans 50% eller skall företag preciseras i testamente för att så ska bli fallet? Tolkas all kvarlåtenskap som att vårt gemensamma hus och hans företag går till mig och om pengar sen saknas för att lösa ut barnens laglotter så ärver barnen totalt 25% av hans del av huset och 25% av företaget vardera eller tänker jag helt fel här gällande sambolagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller din första fråga, dvs. om du automatiskt kommer att få dela företagen med dina barn, beror svaret på om barnen kan få ut sina laglotter med annan egendom eller inte. Om värdet av företagen ryms på dina 50 % av den totala kvarlåtenskapen (alltså all egendom som din sambo äger) kommer du att få hela företagen. Eftersom det är du som är testamentstagare är det du som bestämmer vilken egendom du vill behålla och vilken egendom som du vill ge till era barn för att deras laglotter ska täckas. Detta gäller så länge det står i testamentet att du ska ärva allt med full äganderätt, vilket det ju gör i ditt fall. Så länge barnens laglotter kan täckas med annan egendom (t.ex. pengar) kan du behålla företagen helt för dig själv om du vill. Om du däremot vill dela företagen med era barn går detta naturligtvis också bra.

För att viss egendom ska delas på ett visst sätt mellan vissa personer, måste detta framgå av testamentet. Om det t.ex. hade stått i testamentet att du skulle dela företaget med barnen, så att du får 50 % och barnen 50 % är det detta som gäller. I ditt fall blir det inte automatiskt så, eftersom det bara står att du ska ärva all kvarlåtenskap. Det är alltså du som bestämmer vad du vill ärva och vad era barn ska få.

Här svarar jag på din andra fråga. Eftersom du ska få ärva all kvarlåtenskap är det som sagt du som kommer att få allt som utgångspunkt (med undantag för laglotterna, 50 %), dvs. både hans del av huset och företagen samt allt annat som tillhör honom. När du nämner sambolagen antar jag att du syftar på bodelningsreglerna. Det finns inte någon bestämd fördelning enligt sambolagen som gör att barnen ska få 25 % av din sambos andel av huset osv. om pengarna inte räcker till för att täcka deras laglotter. Eftersom du är testamentstagare är det du som väljer vad du vill ha av kvarlåtenskapen och du kan välja så pass mycket att värdet uppgår till 50 % av kvarlåtenskapens totala värde. Det som sedan inte "får plats" i dina 50 % måste du ge till barnen och så länge de får minst 50 % av den totala kvarlåtenskapens värde kan du fördela detta hur du vill. Om du skulle vara vilja ha någon viss sak som gör att dina 50 % överskrids, kan du ta av dina egna pengar för att betala mellanskillnaden. Att barnen har rätt till sina laglotter innebär inte nödvändigtvis att egendom måste tas från kvarlåtenskapen för att täcka laglotterna. De har rätt till laglottens värde i pengar och inte i konkreta saker.

Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning