FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott17/01/2021

Testamente mellan sambor

Vi är sambo med två gemensamma barn sen många år och har upprättat ett inbördes testamente där det står att den efterlevande skall med fri förfoganderätt skall Erhålla den först avlidnas kvarlåtenskap.

Vi äger ett flertal bostäder ihop och min man är delägare i ett företag.

Om min sambo avlider innebär det med testamentet att jag/sambo ärver allt eller hur ser arvsrätten ut?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring dina funderingar hittar du stadgade i Ärvdabalken (ÄB).

Som du redan kanske vet så saknar sambor ett lagstadgat arvsrätt till varandra. Genom att ni upprättat ett inbördes testamente har ni dock skapat en möjlighet där ni kringgår huvudregeln i Ärvdabalken, dvs att kvarlåtenskåpet ska tillfalla bröstarvingarna (den avlidnes barn), 2 kap § 1 ÄB.

Här nedan kommer jag föra en kort sammanfattning för de olika juridiska regleringarna som är av betydelse kring din fråga.

Testamente

Ett testamente är ett förordnande för dödsfall. Testamente skiljer sig från arv genom att det är en handling upprättad av testamentsgivaren själv där denne bestämmer vad som ska hända med kvarlåtenskapen efter dennes död, medan arv utgår till den avlidnes släktingar enligt ordningen som anges i 2 kap. ärvdabalken.

Laglott

I svensk rätt återfinns någonting som kallas för laglott. Laglotten är den del av bröstarvingars arvsrätt som denna alltid ska har rätt till. Laglotten regleras i 7 kap. 1 § ärvdabalken och består av hälften av arvslotten (dvs 50% av hela kvarlåtenskapen efter den avlidne).

Eran situation

Även om ni har testamenterat till varandra så har era barn rätt att begära jämkning av testamentet och begära ut sin laglott. Det betyder att barnen kan vid dödsfallet få ut hälften av vad de annars skulle ärvt direkt. Den andra halvan ärver de när båda föräldrar avlidit. Barnen kan också välja att inte begära en sån jämkning och får då hela sitt arv när båda föräldrar avlidit, 7 kap 3 § Ärvdabalken.

Frågor kring arv kan oftast vara komplicerade. För att få till en bra utformning av ett testamente och för att se till att det blir precis så som ni har tänkt er så är det alltid bra att ta kontakt med en jurist som är specialiserad inom just familjerätt.

Ett annat alternativt som juridiskt skulle reglera vad som händer vid dödsfall är att gifta er. Då kommer det automatiskt bli så att den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt och barnen ärver när båda föräldrar avlidit, 3 kap § 1 ÄB.

Hoppas detta svar gav lite klarhet kring dina funderingar. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich DumitrascuRådgivare
Hittade du inte det du sökte?