Testamente mellan sambor

FRÅGA
Min fråga är om jag ärver min sambo så jag kan bo kvar i vårt hus om han går bort. Huset står på honom men köpts för gemensamt boende. Vi har skrivit testamente och paragraf 1 lyder: Den av oss, som överlever den andre, skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Den efterlevande har således inte rätt att testamentariskt förfoga över denna del av kvarlåtenskapen.Har gemensam son på 16 år. Frågan kom upp vid ett banktillfälle och jag blev frågande.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan det konstateras att Sambolagen är den lag som är aktuell för sambor. Men lagen blir endast tillämplig för det fall ni inte har avtalat annat. Här har ni upprättat ett inbördes testamente och under förutsättning att testamentet uppfyller alla formkrav så är det fullt ut gällande, varför man kan bortse från Sambolagen.

Du och er son kan därför utan problem bo kvar i er bostad, då du enligt testamentet kommer ärva hela kvarlåtenskapen.

Tilläggas kan att du, oavsett testamentet, har rätt till hälften av bostadens värde vid en ev. försäljning då den utgör samboegendom pga att den har inköpts för gemensamt bruk, se 3 § Sambolagen. Genom testamentet erhåller du således den "andra hälften" av bostaden - och det är denna del du inte kan testamentera bort för det fall att din sambo skulle gå bort först, då du innehar denna egendom (värdet i detta fall) med fri förfoganderätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Johanna Barfoed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2968)
2021-08-03 Sambo har inte betalat för möbler, har man ändå rätt till hälften?
2021-07-31 Bil utgör inte samboegendom - ej föremål för bodelning
2021-07-31 Bodelning av samboegendom
2021-07-31 Utgör ett nybygge på en tomt samboegendom?

Alla besvarade frågor (94634)