Testamente mellan sambor

Min fråga är om jag ärver min sambo så jag kan bo kvar i vårt hus om han går bort. Huset står på honom men köpts för gemensamt boende. Vi har skrivit testamente och paragraf 1 lyder: Den av oss, som överlever den andre, skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Den efterlevande har således inte rätt att testamentariskt förfoga över denna del av kvarlåtenskapen.

Har gemensam son på 16 år.

Frågan kom upp vid ett banktillfälle och jag blev frågande.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan det konstateras att Sambolagen är den lag som är aktuell för sambor. Men lagen blir endast tillämplig för det fall ni inte har avtalat annat. Här har ni upprättat ett inbördes testamente och under förutsättning att testamentet uppfyller alla formkrav så är det fullt ut gällande, varför man kan bortse från Sambolagen.

Du och er son kan därför utan problem bo kvar i er bostad, då du enligt testamentet kommer ärva hela kvarlåtenskapen.

Tilläggas kan att du, oavsett testamentet, har rätt till hälften av bostadens värde vid en ev. försäljning då den utgör samboegendom pga att den har inköpts för gemensamt bruk, se 3 § Sambolagen. Genom testamentet erhåller du således den "andra hälften" av bostaden - och det är denna del du inte kan testamentera bort för det fall att din sambo skulle gå bort först, då du innehar denna egendom (värdet i detta fall) med fri förfoganderätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Johanna BarfoedRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”