Testamente mellan sambor

2015-11-08 i Sambo
FRÅGA
Hej!Jag undrar hur man ska formulera ett testamente så att både bröstarvinge och särkullsbarn får en rättvis del. Jag har två barn i ett tidigare äktenskap och ett nytt barn med en annan kvinna, vi är inte gifta. Om jag dör först ärver mina barn 50 procent av min del. Vi funderar att skriva ett testamentet så att jag och min sambo ärver varandra så att det går att bo kvar i vår nuvarande bostad. Det betyder att mina två särkullsbarn får 25% var och vår bröstarvingen får 50% av mig. Kan jag skriva att min sambo och mina två barn ska ärva 33% av mig om jag dör först. Då blir det ju mest rättvist för alla barnen även om min sambo bara ärver 33% och jag 50% om hon dör först.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Då sambor inte ärver varandra kan ni upprätta ett inbördes testamente som förordnar att kvarlåtenskapen efter den först avlidne sambon ska tillfalla den efterlevande sambon. Du kan dock endast testamentera bort halva din kvarlåtenskap. Enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken har nämligen dina barn rätt till laglott. Laglotten består av hälften av din kvarlåtenskap. Man kan inte med testamente inskränka någons rätt till laglott. Du kan i testamentet förordna att din sambo ska erhålla hälften av din kvarlåtenskap. Dina tre barn har rätt till den andra hälften av kvarlåtenskapen som de får dela i tre lika stora delar sinsemellan.

Enligt 18 § sambolagen har den efterlevande sambon vid den andra sambons frånfälle en rätt att begära att bodelning ska ske. Vid en bodelning kommer värdet av samboegendomen delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet. Enligt 3 § sambolagen utgör bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk samboegendom. Den efterlevande sambon har vid bodelning rätt att få gemensam bostad och bohag som utgör samboegendom på sin lott vid utgivande av skifteslikvid (ersättning). Den efterlevande sambon kan således få ha kvar all gemensam bostad och bohag genom att utge ersättning till dödsboet för den andra sambons del av samboegendomen.

Enligt 18 § 2 st. sambolagen (den s.k. lilla basbeloppsregeln) har den efterlevande sambon vid bodelning, om tillräckliga tillgångar finns, rätt att minst få ut samboegendom till ett värde av två prisbasbelopp (89 000 kr, år 2015). Denna rätt går före testamente och barnens rätt att direkt få ur sin arvslott, de blir istället efterarvingar till den efterlevande sambon.

Hoppas att svaret var till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (463)
2020-12-05 Behöver sambor skriva både ett testamente och ett samboavtal för att ärva varandra?
2020-11-28 Hur påverkar samboförhållandets upphörande ett inbördes testamente?
2020-11-21 Kan en sambo ärva en bostad?
2020-11-09 Vem kan påkalla bodelning när ett samboförhållande upphör?

Alla besvarade frågor (86944)