Testamente mellan makar

2016-03-07 i Testamente
FRÅGA
Hej!Vi hade en advokat som skrev vårt testamente som sambor. Vi är nöjda med utformningen.Nu är vi gifta; behöver vi ändar lydelsen "min sambo" till "min fru" /"min man" ?Eller gäller det ändå?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Samboförhållandet regleras i sambolagen (SamboL) medan äktenskapsförhållandet regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Frågor om arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB).

Anledning till att det är viktigt att ha ett testamente i ett samboförhållande är eftersom sambor ärver inte efter varandra. Om en sambo dör så har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning och skall då få ut minst två gånger prisbasbelopp som sin andel i samboegendomen, 8 § och 18 § SamboL. Efter bodelningen den avlidne makens andel (kvarlåtenskap) delas ut till arvingarna enligt arvsordningen i ÄB, där sambo inte är nämnd som arvinge. Således krävs det ett testamente till den efterlevande sambons förmån för att denne skall kunna få kvarlåtenskapen.

Till skillnad från sambor ärver makar efter varandra enligt lag. Därför är ett testamente mellan makarna inte nödvändigt. Vid den ena makes dödsfall görs först en bodelning enligt 9 kap. ÄktB och sedan ett arvskifte enligt ÄB. Enligt ÄB:s arvsordning är den efterlevande maken först i denna ordning och således ärver allt, förutsatt att det inte finns några sälkullsbarn, 3 kap. 1 § ÄB.

Däremot finns det inget hinder mot att ett inbördes testamente upprättas mellan makar om det så önskas. Ett sådant testamente kan vara intressant om det t.ex. vill regleras att den efterlevande maken skall ärva med full äganderätt (utgångspunkten i lag är arv med fri förfoganderätt). Testamente kan också skrivas till förmån för andra personer än makarna. Notera dock en regel till skydd för den efterlevande maken som ger denne alltid rätt att ärva minst fyra gånger prisbasbelopp ur kvarlåtenskapen, 3 kap. 1 § ÄB. Egendom som motsvara detta belopp kan således inte testamenteras bort av den andra maken.

I er situation är testamentet kanske inte längre nödvändigt nu när ni är gifta. Om ni fortfarande känner att ni vill ha ett testamente så skall benämningarna uppdateras till “man” och “fru”. Ändringen kan göras genom att skriva ett helt nytt testamente eller göra ett tillägg i det gamla testamentet. Samma formkrav gäller för båda dessa alternativ d.v.s. ändringen skall vara i skrift, undertecknas av testamentsgivaren/-givarna och bevittnas av två vittnen, 10 kap. 1 § ÄB.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2724)
2021-01-19 Får mina barn det som testamenterats till mig?
2021-01-18 Ärver mitt barn mig om jag är sambo eller gift med min partner?
2021-01-18 Fel i testamentet?
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?

Alla besvarade frågor (88256)