Testamente med villkor

Jag vill testamentera min kvarlåtenskap till mina barnbarn. Dessutom vill jag att de ska få tillgång till pengarna först när de blir 20 år (laglott har jag koll på)

Tack på förhand

Vänliga hälsningar

R

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Legal arvsordning och formkrav

Att upprätta ett testamente innebär att man sätter den legala arvsordningen ur spel, med andra ord kommer inte de kvarvarande tillgångarna att fördelas inom arvsklasserna (arvsklasserna består av bröstarvingar, föräldrar, syskon samt mor- och farföräldrar, 2:1-3 §§ Ärvdabalk (1958:637) (ÄB). Det finns vissa begränsningar vad gäller rätten att testamentera egendom. Bröstarvingar (den avlidne personens barn) har alltid rätt till en viss del av de kvarvarande tillgångarna. Den delen kallas för laglott, 7:1 ÄB.

För att ett testamente ska vara giltigt måste vissa formkrav vara uppfyllda. Det första formkravet består i att handlingen är skriftlig och har undertecknats av personen som upprättat testamentet (testatorn). När testatorn skriver under handlingen ska två vittnen närvara. Vittnena ska också underteckna handlingen. Vittnena ska veta om att det är ett testamente de bevittnar men de måste inte veta om vad som står i handlingen, 10:1 ÄB. Om de nämnda formkraven är uppfyllda är testamentet giltigt.

Testamente med villkor

I ett testamente kan man bestämma hur kvarvarande tillgångar ska fördelas efter att man gått bort. Testatorn kan fritt upprätta villkor om när viss egendom ska tillfalla en viss person. Att tänka på i ditt fall är att du bör anteckna (i testamentet) hur och vem som ska förvalta pengarna tills dess att dina barnbarn fyller 20 år.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning