Testamente med förordnande om särskild förvaltning av barns egendom

Hej!

Jag har två barn och är skild. Barnens far har god kontakt med sina barn.

Om jag skulle dö innan de fyller 18 år, funderar jag på om jag behöver skriva ett testamente för att pengarna ska förvaltas av någon annan än deras far?

Jag misstror inte deras far men han har stora skulder och jag är rädd att kronofogden kan kräva mina tillgångar.

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Dina barn har rätt att få ut din del av arvet direkt. De är först i arvsordningen enligt ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637.
Den enda person som kan få ut arv före barnen är make/maka som också är förälder till barnen. Eftersom ni inte är gifta längre så gäller inte detta.

Barnen kommer alltså få ut sin del direkt men om de är under 18 år så kommer deras vårdnadshavare att förvalta över egendomen enligt föräldrabalken, se s://lagen.nu/1949:381. Barn som inte är myndiga får nämligen inte själva ha hand om sin egendom.

Jag förutsätter i mitt svar att ni har gemensam vårdnad om barnen och att deras pappa då är vårdnadshavare till dem. Eftersom han blir ensam vårdnadshavare när du avlider så kommer han att förvalta över deras egendom. Om du inte vill det så kan du skriva i ett testamente att barnens arv ska förvaltas särskilt. Du kan då i testamentet utse någon som ska förvalta dina dina barns arv istället för deras pappa.

Det du bör tänka på är dock att testamentet ska vara upprättat enligt de formkrav som finns i ärvdabalken för att vara giltigt. Dessa är att testamentet ska vara skriftligt och underskrivit av dig och två vittnen (se 10 kapitlet 1 § ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1).

Hoppas att du fick svar på din fråga och återkom gärna om känns oklart!
Med vänlig hälsning

Hanna GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning