FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEnskild egendom26/08/2020

Testamente med förbehåll om att arvet ska vara enskild egendom

Får min dotters make del I det hon ärver efter mig? Eller kan det bli hennes enskilda egendom? T ex en bostadsrätt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna som är relevanta för att kunna besvara din fråga finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Din dotters make kan ta del av arvet som din dotter ärver efter dig om deras äktenskap upplöses. När de skiljer sig ska deras egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § första stycke ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå och allt som inte är enskilda egendom är giftorättsgods (10 kap. 1§ jämte 7 kap. 1 § ÄktB).

Om du upprättar ett testamente där det framgår att ditt arv ska förbli din dotters enskilda egendom så kommer det inte att ingå i bodelningen (7 kap. 2 § fjärde punkten ÄktB). På så sätt kommer hennes make inte kunna "ta del" av arvet efter dig. Eftersom till skillnad från giftorättsgods ingår inte den enskilda egendom inte i bodelningen vid skilsmässa, om inte din dotter går med på det (10 kap. 1 och 4 §§ ÄktB).

Sammanfattning

Din dotters make kan alltså ta del av arvet din dotter ärver efter dig om deras äktenskap upplöses, för då måste bodelning ske. Om du inte vill att detta ska ske så råder jag dig att upprätta ett testamente där det framgår att du vill att arvet ska utgöra din dotters enskilda egendom. På så sätt undantas arvet från bodelningen och din dotters make kan då inte ta det av det.

Hoppas att det var svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Nhi TranRådgivare
Hittade du inte det du sökte?