FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente26/05/2015

Testamente med förbehåll

Min syster (utan man eller barn) har testamenterat all sin egendom till mina 2 barn med förbehåll att två fastigheter inte får överlåtas till någon utomstående på 12 år.

Barnen kommer eventuellt ha problem att få lån (en studerar, en har inte fast jobb) och vill avsäga sig arvet.

Enda släkting är jag (syster).

Tanken är att arvet ska gå till mig som sedan ger mina barn 1/3 var och att vi gemensamt kan förvalta fastigheterna. Finns det någon risk att arvet inte går till mig eller att jag skulle kunna få 12-årsgränsen och inte kan överlåta delar till mina barn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När egendom testamenteras är huvudregeln att testamentstagaren övertar egendomen med full äganderätt. Det innebär att testamentstagaren kan använda och omsätta egendomen som den vill. I erat fall är dock testamentet föreskrivet vissa villkor. Grundtanken är att testators vilja ska efterföljas så långt det går.

Det framgår inte av din fråga hur gamla barnen är. Barn under 18 år saknar rättshandlingsförmåga vilket innebär att de inte själva får råda över sin egen egendom eller ingå rättsliga förbindelser. Detta framgår av Föräldrabalken 9:1 . https://lagen.nu/1949:381 Dessa beslut tas då istället av barnets förmyndare, se FB 10:2, vilket normalt är föräldrarna.

Är barnen över 18 år kan de avsäga sig sin rätt till arv. De har alltså rätt att tacka nej och "tvingas" aldrig att ärva något. Om så sker så är det du som syster som ärver eftersom syskon hör till andra arvsklassen, se 2:2 ÄB https://lagen.nu/1958:637. Arvet tillfaller syskon om varken barn, barnbarn eller någon av föräldrarna till arvlåtaren är i livet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om något skulle vara oklart är du välkommen att kontakta mig på:

Ellinor SvenssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?