Testamente, laglott och samboegendom

2015-12-04 i Laglott
FRÅGA
Hej, Har en fråga hur står arvsrätt kontra testamente? Frågan gäller en bekant som har en far, där han vill att hans sambo ska ha lika mycket som barnen vid hans död, har inte arvsrätten företräde mot testamente?Hans ide är att sambo, barn och barnbarn får lika delar, 25% var. Barnen anser att det verkar mycket, då det rör sig om större summor, och fast boende i form av fastighet med relativt högt värde.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sammanfattning och råd

Om det rör sig om två barn, en sambo, och ett barnbarn, kommer ett testamente som fördelar kvarlåtenskapen lika mellan dessa inte inkräkta på barnens laglott. Om sambornas gemensamma bostad är så kallad samboegendom, kommer dock hälften av dess värde tillfalla sambon redan i bodelningen, innan fördelningen av kvarlåtenskapen.

Om din bekanta med säkerhet vill veta om fastigheten är samboegendom eller har andra frågor gällande arvet rekommenderar jag att denne kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Din bekante kan boka tid på ett kontor nära sig direkt via http://lawline.se/boka eller genom att klicka på knappen till höger.

Behöver din bekantes far hjälp med att upprätta ett juridiskt bindande testamente kan han enkelt göra detta via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/avtal/testamente.

Utredning

Man är i princip fri att testamentera bort all sin egendom. För att skydda testatorns bröstarvingar, alltså dennes barn, finns dock regler om laglott. Det innebär att en bröstarvinge kan påkalla jämkning av ett testamente som inkräktar på dennes laglott. Detta måste göras inom sex månader från att bröstarvingen fick del av testamentet i enlighet med 14 kap ÄB, annars förlorar bröstarvingen sin rätt. Varje bröstarvinge måste själv påkalla jämkning för sin egen rätt. Denna ordning gör alltså att en bröstarvinge har möjlighet att respektera testatorns vilja genom att avstå från att påkalla jämkning av testamentet.

Vad är då bröstarvingens laglott? Laglotten är hälften av arvslotten. Arvslotten är kvarlåtenskapen efter den döde, delat på antalet bröstarvingar. Kvarlåtenskapen är det som finns kvar i dödsboet efter att bodelning har gjorts med hans sambo. Kvarlåtenskapen är alltså hälften av samboegendomen samt den dödes övriga tillgångar. Ur uppgifterna i din fråga kan jag dra slutsatsen att fadern har två barn, en sambo och ett barnbarn. Laglotten blir då 25 % av kvarlåtenskapen. Det är alltså i din bekantes faders fall möjligt att genom testamente se till att alla får lika delar av kvarlåtenskapen, utan att detta inkräktar på någon av barnens laglott.

Du nämnde i frågan att det bland annat rörde sig om en fastighet. Eftersom det kan röra sig om betydande värden vill jag uppmärksamma att fastigheten kan vara samboegendom, under vissa omständigheter. Om fastigheten är samboegendom kommer hälften av dess värde tillfalla sambon redan i bodelningen, och andra hälften blir en del av kvarlåtenskapen som fördelas genom arv eller testamente. Om fastigheten är inköpt med syfte att användas som faderns och hans sambos gemensamma bostad är denna samboegendom. Om fadern bodde och ägde fastigheten innan sambon flyttade in är fastigheten däremot inte samboegendom, utan hela fastigheten utgör då en del av kvarlåtenskapen. Så blir också fallet om samborna har undantagit fastigheten från bodelningen genom samboavtal.

Mvh

Johan Landström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (774)
2020-10-27 Hur stor är laglotten?
2020-10-26 Hur beräknas lag och arvslott?
2020-10-22 Laglott och Testamente
2020-10-22 Får man ge större gåvor och utbetalningar till sina barnbarn?

Alla besvarade frågor (85594)