Testamente & laglott

2015-12-21 i Testamente
FRÅGA
Min pappa var sambo med en kvinna från chile i 20 år. Nu har han gått bort och han har i testamentet gett allt till sambon med fri förfoganderätt. Vi har begärt jämkning. Men nu har vi fått reda på att sambon fortfarande är gift med sin förre man i sitt hemland. Hur påverkar detta oss?? Får hon ärva både pappa och sin man i Chile? Mvh cecilia
SVAR

Hej Cecilia!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till att börja med kan sägas att sambos inte ärver varandra, men eftersom din far har testamenterat all sin kvarlåtenskap (egendom) till sin sambo så har hon rätt till allt som till henne testamenterats, utom den så kallade laglotten. Laglott är den del av kvarlåtenskapen som en bröstarvinge (barn och barnbarn) enligt lag är berättigad till, och utgör hälften av bröstarvingens arvslott, detta framgår av 7 kap. 1 § ÄB (Ärvdabalk). För att få ut din laglott måste du, vilket du enligt egen utsago gjort, begära jämkning av testamentet inom sex månader från det att du blev underrättad (delgiven) om testamentet, enligt 7 kap. 3 § ÄB. Jämkning görs genom att du riktar ditt anspråk direkt till testamentstagaren, i detta fall din fars sambo, förslagsvis vid ett bouppteckningssammanträde eller väcker talan mot henne vid en domstol.

Att din fars sambo var gift vid tillfället då de bodde tillsammans utgör inte något hinder för henne att ärva enligt det testamente som din far upprättat till förmån för henne.

Vänligen,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2682)
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente

Alla besvarade frågor (86657)