Testamente - krav på adress?

2017-05-28 i Testamente
FRÅGA
Min sambo och jag har skrivit att testamente där vi ska ärva till förmån av varandra. Vi undrar om testamentet är giltigt, då dom två personerna som bevittnade var med samtidigt, men det ena vittnet skrev sin hemadress istället för den adress som testamentet bevittnades på. Är testamentet ogiltigt då?Vänliga hälsningar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Testamente regleras i ärvdabalken. För att ett testamente ska vara giltigt måste det uppfylla vissa formkrav (10 kap. 1 § ärvdabalken).

Testamentet ska:

- Upprättas skriftligen
- Med två vittnen
- Testatorn ska underteckna testamentet när båda vittnena är närvarande
- Vittnena ska underteckna med namn
- Vittnena ska förstå att det är ett testamente, men behöver ej veta innehållet

Om något av dessa formkrav inte är uppfyllda är testamentet inte giltigt.

Sedan bör även vittnena ange yrke och hemvist vid undertecknandet av sina namn samt tiden för bevittnandet och övriga omständigheter som kan vara relevanta. Dessa är dock inga formkrav som krävs för testamentets giltighet, utan snarare råd för att underlätta vid en eventuell tvist (10 kap. 2 § ärvdabalken).

Alltså finns det inget krav på att vittnena ska skriva adressen som testamentet bevittnades på. Det finns heller inget krav på att vittnena ska skriva sin hemadress, men det är en rekommendation då det kan underlätta vid eventuell klandertalan. Under förutsättning att alla formkrav i 10 kap. 1 § ärvdabalken är uppfyllda, är ert testamente giltigt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2978)
2021-12-05 Hur mycket arv har bröstarvinge rätt till och hur mycket får man testamentera bort?
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?

Alla besvarade frågor (97674)