Testamente - korrekt upprättat?

2015-10-10 i Testamente
FRÅGA
Hej,Jag har skrivit ett testamente till min bror. Är denna text korrekt formulerad?"Testator: xxx.Jag, xxx, förordnar följande som min yttersta vilja och testamente:Att min bror, xxx, om han överlever mig, ska få all min egendom med fri förfoganderätt. Efter det att, xxx, avlider, ska kvarlåtenskapen fördelas mellan alla hans bröstarvingar enligt lag. Egendom som hans bröstarvinge ärver från mig skall, liksom avkastningen därav, vara dennes enskilda egendom i äktenskap och samboförhållande. Alla eventuella framtida tvister med anledning av detta testamente ska lösas med tillämpning av svensk lag och i svensk domstol."Tack på förhand för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 10:1 ÄB (Ärvdabalken) anges formkraven för att ett testamente ska vara giltigt. Där stadgas att ett testamente är giltigt om

- testamentet är skriftligt,
- bevittnat av två vid testatorns underskrift samtidigt närvarande vittnen som skriver under med sina namn och som är medvetna om att det är ett testamente de bevittnar (de behöver dock inte veta vad testamentet har för lydelse) och
- undertecknat av testatorn.

Det som alltså ytterligare krävs för att ditt testamente till din bror ska vara giltigt är din underskrift samt två vittnen som bevittnar när du undertecknar testamentet. Vad gäller hur testamentet formuleras finns inga som helst krav utan det är upp till varje testator själv att avgöra.

Om du trots ovan anförda svar känner dig osäker på huruvida testamentet är korrekt upprättat rekommenderar jag dig att använda vår prisvärda tjänst som snabbt hjälper dig att upprätta ett korrekt testamente. Länken till tjänsten finner du här: http://lawline.se/avtal/testamente

Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll