Testamente - innehåll och formkrav

Hejsan.

Jag undrar om nedanstående text i ett testamente är bra och godkänt.

Jag vill att fastigheten skall vara fredad från utmätning från kronofogden samt att den skall stanna i släkten.

Detta är mitt enda barn och han har tyvärr skulder hos kronofogden.

jag, undertecknad XXXXXX XXXXXXX, 000000-0000, bestämmer härmed som min yttersta vilja och testamente att min kvarlåtenskap efter mitt frånfälle ska fördelas enligt följande:

Min fastighet xxxxxxx 1:xx i xxxxxx församling med adress xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 0000 xxstad skall testamenteras till min son xxxxx xxxxxx 000000-0000. Den testamenteras med överlåtelseförbud. Dvs Fastigheten kan ej säljas, överlåtas eller pantsättas under xxxxx xxxxxs(sonens) livstid.

Min övriga kvarlåtenskap tillfaller även den min son xxxxx xxxxxxx.

Ort och datum som ovan.

UNDERSKRIFT

Undertecknade särskilt anmodade testamentsvittnen intygar härmed att xxxxx xxxxxxxxx, 000000-0000 denna dag vid sina sinnens fulla bruk och av egen fri vilja i vår samtidiga närvaro förklarat för oss att ovanstående förordnande är Inger Carlssons yttersta vilja och att testamente samt egenhändigt undertecknat testamentet

Underskrift av 2 oberoende med namn personnummer samt adress och telefon.

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

De enda formkrav som finns för ett testamente är att det, enligt 10 kap ärvdabalken, ska

- Upprättas skriftligen

- Med två vittnen

- Testatorn måste underteckna testamentet när båda vittnena är närvarande

- Vittnena skall skriva under

- Vittnena skall förstå att det är ett testamente (Men de behöver inte veta om innehållet)

Innehållsmässigt är det bäst att ta hjälp av en jurist för att testamentet ska bli juridiskt korrekt även i det avseendet. Lawline erbjuder en snabb och smidig tjänst för detta, vilken du hittar här.

Lycka till!

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning