Testamente, gåva eller förskott på arv?

2019-08-08 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej, Jag har en fråga ang. arvsrätt. Vi är tre syskon, vår pappa är avliden och hade inga syskon. Min farmor och farfar vill att jag ska ärva deras sommarstuga. Då vår pappa är avliden så blir vi tre bröstarvingar och som jag förstår det så har man rätt till 50% av tillgångarna (delat på tre i detta fall), de resterade 50% får de väl testamentera till vem de vill. Problematiken är att mina syskon inte har någon kontakt med farmor och farfar, därav deras önskan att sommarstugan skall tillfalla mig. De har inga övriga tillgångar som motsvarar samma värde. Får de testamentera sommarstugan till mig? Eller ge som gåva? Eller räknas det som förskott på arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då din fråga berör arv, blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig för att besvara din fråga. Jag kommer även att strukturera upp relevant fakta för frågan, för att sedan ge dig ett sammanfattat svar.

Vem kan ärva dina farföräldrar?

Enligt 1 kap. 1 § ÄB kan endast de som är vid liv ärva den som avlider. I ert fall innebär detta precis som du nämner i din fråga att det är ni, barnbarn, som blir aktuella arvtagare när era farföräldrar avlider, eftersom er pappa är avliden och kan således inte ärva, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Vidare ska ni barnbarn således ärva lika lott av era farföräldrar, vilket innebär att ni ska ärva lika mycket var av det som finns i dödsboet.

Testamente eller gåva?

Det stämmer att dina farföräldrar kan testamentera eller ge bort sin sommarstuga till dig, men att det kan räknas som förskott på arv eftersom dina farföräldrar inte har någon likande egendom som motsvarar samma värde. På grund av att dina farföräldrar inte har någon egendom som motsvarar samma värde som sommarstugan, kommer arvslotterna för er syskon att bli ojämna om du får sommarstugan, vilket gör att dina syskon kan kräva att sommarstugan räknas som förskott på arv. Det som kan hända då är att du inte får något annat arv av dina farföräldrar när de sedan avlider, eller får betala dina syskon den del som de har gått miste om på grund av att du har fått sommarstugan och som de egentligen skulle ha rätt till, enligt sin laglott.

Om dina farföräldrar istället skulle testamentera sommarstugan till dig kan dina syskon jämka testamentet, vilket innebär att de "överklagar" testamentet på grund av att det anses oskäligt med hänsyn till den laglott som de har rätt till, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Det som kan hända ifall de jämkar testamentet är att sommarstugan (eller dess värde) tilldelas er alla syskon, eftersom det inte finns någon annan egendom i boet som kan likställas med sommarstugan.

Sammanfattande svar:

Situationen du beskriver är problematisk med hänsyn till dess omständigheter, ur en juridisk synpunkt. Er farföräldrars vilja med att ge sommarstugan till dig är försåtlig, men tyvärr problematisk eftersom lagen skyddar bröstarvingar samt dess avkomlingar (det vill säga barnbarn) i denna fråga. Detta innebär att även om dina farföräldrar ger sommarstugan till dig genom gåva eller testamente, kan dina syskon få rätt till sommarstugan eller dess värde på grund av sin arvslott som beskrivs i 2 kap. 1 § ÄB. Du bör vara beredd på att dina syskon kommer vilja ha sin arvslott eftersom de har rätt till den. Således enligt informationen i din fråga kan det för alla lika lotters skull vara bäst ifall du får sommarstugan, för att sedan betala de lotter som dina syskon har rätt till, ifall det övriga arvet från era farföräldrar inte skulle räcka till dess lotter efter att du har fått sommarstugan. Annars skulle du även kunna köpa ut dina syskons rätt till sommarstugan, om det är så att de inte vill ha sommarstugan utan endast är intresserade av dess värde och således sina lotter. Jag kan slutligen rekommendera dig till att vända dig till någon av våra jurister här på Lawline, som kan hjälpa dig mer i din situation, om så skulle önskas. Annars hoppas jag att du fick hjälp och svar på din fråga.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1111)
2020-06-22 Kan man ge gåvor till bröstarvinge utan att det räknas som förskott på arv?
2020-06-21 Kan gåva ges till barn utan att det påverkar bouppteckningen i framtiden?
2020-06-21 Får mina föräldrar sälja sin fastighet till mitt syskon?
2020-06-17 Värdering av förskott på arv - fast egendom

Alla besvarade frågor (81795)