Testamente - fri förfoganderätt

Hej. Har ett tidigare utskrivit/bevittnat testamenta (gällande min son). Där kvarlåtenskapen ska vara hans enskilda egendom. Behöver komplettera testamentet med" fri förfogande rätt". Var i testamentstexten kan jag lägga till "erhålla hela min kvarlåtenskap med fri förfoganderätt"? "Det som tillfaller mottagare i arv eller testamente efter mig skall vara mottagarens enskilda egendom i äktenskap och inte heller vara föremål för samboegendom och därmed underkastas regler om bodelning enl sambolagen. Detsamma skall gälla för egendom som kan komma att trädas i dess ställe och även för avkastning av arvfallen egendom"

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Förslag till utförande:

TESTAMENTE

Jag, XX XX (personnummer), vill genom detta testamente uttrycka min sista vilja och upphäva tidigare testamente.

Hela min kvarlåtenskap ska tillfalla min son, XX XXX (personnummer), med fri förfoganderätt. Vad min son erhåller ska vara hans enskilda egendom i äktenskap, och inte heller vara föremål för samboegendom och därmed underkastas regler om bodelning enligt sambolagen. Detsamma ska gälla för egendom som kan komma att träda i dess ställe och även avkastning av arvfallen egendom.

Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande

Härmed intygar underteckande, särskilt anmodade testamentsvittnen, att XX XX denna dag med sunt förnuft och klart förstånd och av fri vilja i vår samtidiga närvaro har egenhändigt undertecknat detta testamente och förklarat att ovanstående innefattar hans yttersta vilja.

Ort och datum                                   Ort och datum
Namnteckning                                   Namnteckning
Namnförtydligande                            Namnförtydligande
Adress                                               Adress

 


Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”