Testamente för sambor + kan man ärva skulder?

Hej! Jag är sambo och undrar nu om vi ska skriva både samboavtal och testamente. Villan vi bor i äger min sambo ensam, jag har flyttat in långt senare än när han köpte den. Vi har båda varsina två barn sedan tidigare. Min sambo säger att han vill att jag ska kunna bo kvar ifall han avlider före mig. Han skulle i sådana fall därför vilja att villan tillfaller mig och hans båda barn i lika delar. Tilläggas ska också att jag ensam har blancolån på ca 200000 kronor som jag ensam avbetalar. Hur ska det skrivas om jag avlider, kan han bli betalningsskyldig för det lånet? Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över: (1) Hur du och din sambo kan göra för att din sambos fastighet, för den händelse din sambo avlider före dig, ska tillfalla dig och hans två barn, och (2) om din sambo kan bli betalningsskyldig för ditt lån om du skulle avlida först. Samborelationer regleras i sambolagen (SamboL) och arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB)

Testamente och samboavtal

I ett samboavtal kan man avtala om vad som ska ske vid en eventuell bodelning. Man kan exempelvis avtala bort vissa av sambolagens regler eller avtala om att viss egendom ska tillfalla den ena eller andra sambon. Här finns alltså en möjlighet att avtala om vem en bostad ska tillfalla. Sambor ärver inte varandra enligt svensk arvsrätt. För att de ska göra det krävs att de upprättar ett testamente. Testatorn är vid upprättande av ett testamente fri att förordna över sin kvarlåtenskap som denne önskar. Det finns dock vissa begränsningar i förhållande till den avlidnes barn, de är nämligen berättigade till något som kallas laglott. Denna rätt kan inte testamenteras bort. När någon avlider ska dennes barn ärva var sin lika stor del av den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta är deras arvslott. Du skriver att din sambo har två barn. Deras arvslott är alltså hälften av din sambos kvarlåtenskap var. Laglotten utgörs av hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB), det vill säga för din sambos barn en fjärdedel av hans kvarlåtenskap var. Sammantaget har din sambo alltså möjlighet att som mest förordna över hälften av sin kvarlåtenskap fritt. Så länge värdet av den del av fastigheten ni vill ska tillfalla dig faller inom detta belopp finns det inget hinder mot att upprätta ett testamente med denna innebörd.

Jag förstår din fråga som att ni främst är intresserade av att trygga ditt boende för den händelse att din sambo avlider före dig. Jag skulle då råda er att prioritera att upprätta ett testamente då detta ger ett bättre skydd om din sambo skulle avlida, eftersom ett testamente tydligt ger uttryck för den avlidnes slutliga vilja.

Vad händer med en skuld om en sambo avlider?

Om den avlidne har skulder ska dessa i första hand betalas genom tillgångarna i dödsboet. Om tillgångarna i dödsboet inte skulle räcka för att betala av skulderna avskrivs skulden. Arvingar, sambo, make eller någon annan blir alltså inte betalningsskyldig för skulden.

Sammanfattning

Jag skulle råda dig och din sambo att upprätta ett testamente då detta vid ett arvskifte ger starkast skydd. Din sambo är fri att förordna över hälften av sin kvarlåtenskap som han önskar genom ett testamente utan hinder av dina barns laglott. Så länge värdet av den delen av fastigheten som ni önskar ska tillfalla dig inte är mer än hälften av din sambos totala kvarlåtenskap finns inget hinder mot att upprätta ett sådant testamente. Vad gäller den skuld du har genom ditt blancolån kommer den, om du skulle avlida, i första hand att betalas med de tillgångar som finns i ditt dödsbo. Skulle tillgångarna inte räcka för att betala skulden fullt ut kommer resten av lånet avskrivas. Ingen kommer alltså ärva din skuld.

Om du skulle vilja ha hjälp att upprätta ett testamente kan du komma kontakt med våra jurister här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia EngdahlRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”