Testamente för sambor

Jag är sambo med en man som äger huset värt drygt 2milj med en skuld på 100tusen. Inga andra skulder. Han har två vuxna döttrar. Vid hans bortgång är jag förmånstagare på hans livförsäkring på 1milj. Jag är den enda som har möjlighet och vill bo kvar när han dör. Men hur fördelas arvet mellan oss och hur mycket måste jag isf "köpa ut" barnen med? Måste döttrarna godkänna att jag tar över eller kan de tvinga fram en försäljning? Kan vi skriva ett testamente inbördes att ha här hemma eller måste det registreras nånstans?

Tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till skillnad från äkta makar så ärver inte sambor varandra. Dock har man, under vissa förhållanden, som sambo rätt till hälften av bostad och bohag när ett samboförhållande upplöses exempelvis genom att ena personen avlider, 3 § & 2 § Sambolagen (2003:376) (SamboL). De förutsättningar som krävs för att ha rätt till hälften av bostaden enligt 7 § SamboL återfinns i 3-5 §§ SamboL. Först så ska bostaden varit köpt med syfte att den skulle användas gemensamt, ägde sambo innan förhållandet en bostad och det vid förvärvet inte fanns något framtida, gemensamt syfte så är bostaden alltså inte samboegendom. Inte heller ingår bostad sambo fått i gåva eller genom testamente med villkor om att den skall vara enskild.

Om huset ni nu bor i inte är samboegendom har du inte rätt till någon del av fastigheten ifall din sambo skulle avlida. Huset kommer då fördelas mellan hans två döttrar och enda möjligheten för dig är att förvärva huset av dem på vanligtvis ifall de vill sälja.

Ni kan upprätta ett testamente där din sambo som mest får testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap, resten utgör laglotten som tillfaller hans bröstarvingar dvs. sina två vuxna döttrar enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Skulle ni välja att göra detta ärver du således halva fastigheten och döttrarna får 25 % var. Frågan löses lämpligen vid bouppteckningen.

Sambolagen hittar du här.
Ärvdabalken hittar du här.

Ni kan upprätta ett testamente och ha hemma men det vanligaste är att man låter en advokatfirma förvara det. Det finns även juristbyråer inom familjejuridik som erbjuder sådan förvaring och samtidigt samkör sina register mot dödsfallsregistret och på så vis garanterar att testamentet kommer fram till rätt person inom en viss tid. Använder ni inte en sådan tjänst utan exempelvis väljer att förvara det i ett bankfack eller liknande bör ni informera era närmast anhöriga om att det finns ett testamente så att det inte glöms bort.

Det kan vara bra att anlita en jurist vid upprättande av testamente så att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter den specifika situationen. Lawline erbjuder testamente till fast pris om 1 495 kr och mer information om detta hittar du här.

Hoppas du fick svar på dina frågor, tveka annars inte att höra av dig igen!

Vänligen,

Anna StåhlkloRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning