Testamente eller gåvobrev, fördelar och nackdelar?

FRÅGA
Vilka för och nackdelar är det om mina föräldrar skänker deras hus till mig i gåva eller om de testamenterar huset till mig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skillnader mellan gåvobrev och testamente
Gåvor beskattas inte, gåvoskatten avskaffades 2005, Skatteverket.

Att ge något i gåva, gåvobrev, innebär att man ger bort något under sin livstid.

Ett testamente får däremot kraft först då testator, den som testamenterar bort egendom, avlidit.

Testamente

Det finns formkrav som måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt. Testamentet ska vara skriftligt och testators vilja ska framgå tydligt. Testamentet ska bevittnas av två personer. Vittnena ska ha vetskap om att det är ett testamente, men de behöver inte veta om dess innehåll. Testator måste även själv underteckna testamentet, 10 kap. 1 § ärvdabalken.

Gåvobrev, fast egendom

Om gåvobrev blir aktuellt är det viktigt att känna till att vad gäller fast egendom, såsom dina föräldrars hus, krävs enligt jordabalkens bestämmelser att gåvobrevet måste upprättas skriftligt samt att både gåvogivaren och gåvotagaren måste underteckna handlingen, 4 kap. 29 § jordabalken och 4 kap. 1 § jordabalken.

Den skriftliga handlingen ska även tydligt specificera vilken fastighet det rör sig om, hur stor andel som ska ges i gåva samt innehålla en överlåtelseförklaring, d.v.s. en förklaring om att gåvogivaren överlåter fastigheten till gåvotagaren. Om dessa krav inte är uppfyllda är gåvan inte giltig. Vill gåvotagaren kunna ansöka om lagfart på fastigheten krävs det även att två personer har bevittnat säljarens undertecknande av gåvobrevet, 20 kap. 7 § 1 punkten jordabalken. Lagfart ska sökas inom tre månader efter att gåvohandlingen upprättades, hos Lantmäteriet, 20 kap. 2 § jordabalken.

I gåvobrevet kan man även ange att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom. Att en fastighet utgör enskild egendom innebär att den inte blir föremål för en framtida bodelning med eventuell make eller sambo.

Slutsats

Om gåvobrev eller testamente ska användas är alltså beroende av när egendomen ska ges bort.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (943)
2021-07-24 Fri förfoganderätt och särkullbarns arvsrätt
2021-07-17 Okänd släkting som vill hävda faderskap som ej är fastställt vid dödsfall
2021-07-06 Orubbat bo
2021-07-02 Hur fördelas arv mellan bröstarvinge och efterlevande make när det finns skulder?

Alla besvarade frågor (94160)