Testamente eller äktenskapsförord för att säkra arvet till mina barn?

2021-01-24 i Bodelning
FRÅGA
Testamente eller Äktenskapsförord??Vi är gifta sedan 2016 och bor i bostadsrätt vi har inga gemensamma barn men var och en av oss har barn sedan tidigare.Min man vill nu ta lån till sina barn som förskott på arv men jag vill inte skriva under detta lån. Han har även lån sedan tidigare.Jag vill att mina barn skall ärva efter mig hur skall jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB), bodelning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Verken din make eller din makes barn har någon legal arvsrätt efter dig. Det är dina bröstarvingar, dina barn närmare bestämt, som enligt den legala arvsordningen kommer att ärva dig. Det kommer dock att genomföras en bodelning när du eller din make går bort. En bodelning innebär att alla gemensamma tillgångar(Giftorättsgods) delas lika, 9 kap. 1 § och 9 kap. 5 § ÄktB. Hälften av tillgångarna blir den efterlevande makens egendom och den andra halvan utgör den bortgångna makens arv. Enskild egendom delas dock inte upp, vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB.

En strategi för att försäkra dig om att din egendom kommer att ärvas av dina barn är att skriva äktenskapsförord där ni avtalar om att den egendom som vardera make äger skall utgöra enskild egendom i lagens mening och där med inte ingå i bodelningen. Om du gör majoriteten av din egendom till enskild egendom innebär det att du skyddar den egendomen från att ingå i bodelningen. Äktenskapsförord regleras i 7 kap 3 § ÄktB.

Ni kan inte reglera direkta frågor om arv i ett äktenskapsförord, genom äktenskapsförord regleras endast vad som ska utgöra enskild egendom vid bodelning. Då dina barn redan är legala arvtagare finns det egentligen ingen anledning att skriva testamente, dock är det en enkelt genomförbar handling och kan vara bra för att förtydliga hur du vill att ditt arv skall fördelas.

Behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt här.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor

Vänliga hälsningar

Elmer Mårtensson Wallhult
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2902)
2021-10-28 Får man andelen av huset man äger i en bodelning eller delas det lika mellan båda makarna?
2021-10-23 Fördelning av egendom vid bodelning
2021-10-22 Vad innebär det att gåvan ska vara enskild egendom vid personens bortgång?
2021-10-21 Vad händer med bostaden vid skilsmässa eller dödsfall?

Alla besvarade frågor (96583)