Testamente där kvarlåtenskapen fördelas mellan barn och sambo

2015-08-29 i Testamente
FRÅGA
HejVi är sambos med var sitt vuxet barn. Vi håller på med att upprätta testamente. Kan vi båda skriva att vi önskar att vår den efterlevande och våra respektive barn delar lika på alla tillgångar vid en eventuell död.? Menar så här: jag dör, min sambo och min dotter delar lika på kvarlåtenskapen och tvärtom.Jag är änka sedan 13 år tillbaka, min dotter har fått lite pengar från mig som jag fick vid min mans dödsfall. Det var inte mycket tillgångar efter min man. Jag vill inte på något sätt ta bort hennes laglott efter pappan men summan jag fick var inte stor och hon har fått ut nästan hälften av den i olika omgångar.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Ni kan absolut skriva ett sådant testamente, eller åtminstone nästan. För din del har du dock ett så kallat efterarv att ta hänsyn till; den i och för sig ganska lilla egendom som ditt och din före detta makes barn skall ärva efter pappan. Jag kommer att förutsätta att inget testamente fanns efter honom, utan att det arvet helt enkelt skedde efter lagen. I så fall skall den egendom du ärvde från maken gå vidare till ert gemensamma barn (se 3 kap. 1-2 §§ Ärvdabalken). I praktiken går det snarare till så att man beräknar hur stor andel av din egendom som efter makens dödsfall bestod av hans före detta egendom. Som exempel kan vi säga att det var 25 %. I så fall kan du inte testamentera bort 25 % av din egendom (även om du totalt har mer egendom nu än då han dog!), utan 25 % är "makens", som automatiskt skall gå till dottern. Innan man räknar ut hur stort värde som är "makens egendom" drar man dock av främst sådant som du efter hans död fått genom arv, gåva eller genom förvärvsarbete (alltså t.ex. lön).

Exempel:
A och B är gifta, med barnet C. B avlider.
A hade vid B:s dödsfall egendom till ett värde av 500 000 kr, och B till 200 000 kr. A ärver som make all B:s egendom, även om denna senare skall gå vidare till C
När A avlider flera år senare, har A egendom till ett värde av 1 000 000 kr.
Som huvudprincip skulle B:s andel av detta vara 1 000 000X(200 000/700 000)=285 714,29 kr.
A:s arvingar kan dock visa på att åtminstone 250 000 kr härrör från A:s förvärvsarbete efter B:s död, samt att A har fått en bil till värdet 50 000 kr i arv efter en vän. Därför skall istället makens andel beräknas på 1 000 000-250 000-50 000 = 700 000 kr och bli 700 000X(200 000/700 000)=200 000 kr. Dessa går direkt vidare till C.

Efterarvet räknas bort innan man räknar ut arvslotten. Av den andel av din egendom som inte är "makens", är hälften din dotters laglott 7 kap. 1 § Ärvdabalken. Denna kan du inte testamentera bort (Eller, snarare: Om du testamenterar bort denna, kan din dotter begära jämkning av testamentet vilket innebär att hon ändå får ut den). I exemplet ovan skulle alltså laglotten efter A vara 400 000 kr; A hade ju kvar 800 000 kr efter att efterarvet räknats bort. Övriga 400 000 kr kan A testamentera till vem som helst.

Egendom som en bröstarvinge har fått under en förälders levnad räknas som förskott på arv om man inte har sagt vid gåvan att det inte skall räknas som förskott (6 kap. 1 § Ärvdabalken). Den får dessutom räknas av från laglotten (7 kap. 2 § Ärvdabalken).

Kort sammanfattat kan alltså arvet efter dig gå till såhär:
1. Man räknar ut hur stor andel av din egendom som bestod av din makes före detta egendom när arvet efter honom blev klart.
2. Man räknar ut hur mycket egendom du har, och drar av det du har tjänat i lön eller fått genom arv eller gåva efter att maken avled. Av det som återstår tar man den procentsats som vi fick ut i steg 1. Detta blir dotterns efterarv efter fadern.
3. Du och sambon har testamenterat till förmån för varandra på så sätt att kvarlåtenskapen skall delas lika mellan sambo och barn. Din dotter har redan fått ut en del pengar från dig, och hennes laglott är alltså under 50 % av din egendom. Det uppstår därför inga problem, och din egendom delas mellan sambon och dottern.

Om du (och kanske även sambon, om denne är i samma situation som du själv) vill, kan du skriva i testamentet att dottern bara skall få ut sin laglott med hänsyn till 7 kap. 2 § Ärvdabalken. Hon kommer ju ändå att få en del genom arvet efter maken samt har fått en del pengar av dig redan. I annat fall går det rent juridiskt hur bra som helst att skriva att sambon skall få ut 50 % och att dottern skall få ut övriga 50 %!

Hör gärna av dig igen om ni undrar något mer kring det här!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86816)