Testamente då avliden inte har andra arvingar

Hej,

Hur är turordningen och vad behöver man göra om en person avlider och saknar arvingar men det finns ett testamente upprättat? Är första steget att kontakta allmänna arvsfonden?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Om den avlidne saknar arvingar men efterlämnat ett testamente till förmån för någon annan ska testamentet ges in till (delgivas) allmänna arvsfonden för godkännande. Delgivning kan ske både med originalet eller en kopia av testamentet. Delgivningen ska göras till kammarkollegiet.

Mer finns att läsa på kammarkollegiets hemsida.

Vänligen,

Johan KristofferssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning