Testamente - Bröstarvingars rätt till laglott

2017-02-06 i Laglott
FRÅGA
Far & mor är skilda sedan ca 5 år tillbaka.Kan min far svårt sjuk men mentalt i god vigör testamentera hela sin kvarlåtenskap & banktillgodohavanden till enbart två av totalt tre barn, alla tre barn har samma mor & far ?Har Ni någon mall på hur ett sådant testamente bör se ut?MvhUlf
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Testationsfriheten i Sverige är relativt utbredd och förutsatt att testamentet uppfyller formkraven i 10kap. 1§ Ärvdabalken så är det möjligt att upprätta ett sådant testamente.

Det finns dock inskränkningar i testationsfriheten, en sådan inskränkning är bröstarvingars rätt till laglott. Enligt 7kap. 1§ Ärvdabalken utgörs laglotten av hälften av arvslotten. Arvslotten för de tre barnen är i detta fall 1/3 av kvarlåtenskapen enligt 2kap. 1§ Ärvdabalken och således utgörs laglotten av en 1/6 av er fars kvarlåtenskap. Laglotten gäller alltså före testamentet. Det krävs dock att man påkallar jämkning av testamentet inom 6 månader för att få ut sin laglott enligt 7kap. 3§ Ärvdabalken.

Det går alltså att upprätta ett sådant testamente som du skriver om. Däremot kommer testamentet ej att gälla fullt ut om det tredje barnet väljer att påkalla jämkning av testamentet. I ett sådant fall skulle det tredje barnet få ut 1/6 av arvet och sedan skulle de två andra barnen få dela på 5/6 av arvet.

Vi har ingen mall över hur ett sådant testamente bör se ut men om du behöver hjälp med att upprätta testamentet rekommenderar jag dig att boka en tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas du fick svar på din fråga!

MVH

Gustav Wahlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (805)
2021-01-18 När kan en bröstarvinge begära sin laglott vid ett testamentsförordnande?
2021-01-17 Testamente mellan sambor
2020-12-31 Fördela egendom genom testamente och bröstarvinges rätt till laglott
2020-12-31 En bröstarvinges möjlighet att få ut sitt arv i förtid

Alla besvarade frågor (88343)