Testamente

2015-06-05 i Testamente
FRÅGA
Vi är tre bröder, A, B och C. Arvet består väsentligen av en fastighet. Mamma ärver inget p.g.a. att fastigheten är skriven som enskild egendom. I testamentet står bl.a.”Vid mitt frånfälle skall all min kvarlåtenskap, med undantag enligt specifikationen nedan, tillfalla min son A med full äganderätt.”.....”Min son B skall erhålla ett kontantbelopp motsvarande värdet av 2000 kvm mark från min fastighet Grokareby 2:9” Först blev vi (B och C) informerade om att som legatarie så ska B inte betala några kostnader. Vid förhandlingarna med boutredningsmannen sa B att han vill ha det som gav honom mest, legatet eller den sjättedel som är hans lagstadgade laglott.Det visar sig att legat är värt mest, vilket B då väljer att ta. Nu påstår boutredningsmannen att eftersom B framfört att han ville kunna välja mellan att ta sin laglott eller legatet så ska han betala de kostnader som finns på fastigheten (räntor, drift etc) trots att han valde legatet. Kan detta vara rätt? Om så är fallet borde väl vi blivit informerade om de kostnader han skulle få om han framförde att han ville kunna välja legat eller laglott.
SVAR

Tack för din fråga till Lawline!

Det är testators vilja som ska efterlevas vilket innebär att B ska erhålla värdet av 2000 kvm mark från fastigheten. Då hans laglott inte kränks, eller då värdet av detta kontantbelopp är högre än hans lagstadgade laglott finns det ingen anledning att ge honom möjlighet att välja laglottens värde. Jag tycker det är märkligt att han har fått en förhandlingsmöjlighet med boutredningsmannen och likaså att han ska bära kostnader på fastigheten. Detta då han inte tar över någon äganderätt utan enbart ska erhålla ett kontantbelopp av fastighetens värde. Det är ni som tar över den löpande driften och förvaltningen av fastigheten som ska bära de framtida kostnaderna.

Jag rekommenderar er att boka tid hos jurist för att lösa problematiken.

https://www.familjensjurist.se/boka-tid/lawline

Isabella Widjestrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2556)
2020-08-11 Avskedsbrev som testamente?
2020-08-10 Vad händer om en testamentstagare avlider innan testator?
2020-08-10 Ska en testamentstagare delges en kopia av testamentet?
2020-08-07 Vad innebär det att ärva en laglott?

Alla besvarade frågor (82722)