Testamente

2020-12-14 i Testamente
FRÅGA
A&B skrev testamente 2005 där jag (gudson) ärver allt. Dom har inga barn. A dog 2011 och B ärvde efter sin fru. Nu har B dött, min fråga är : Om B skriver nytt testamente efter A död, blir deras första gemensamma testamentet ogiltigt då? B har en bror som vill ärva.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Jag uppfattar din fråga som att det finns ett testamente som är skrivet av A och B men du undrar om B kan skriva ett nytt testamente som gör att den första blir ogiltig. Din fråga avser återkallelse/ändring av testamente eftersom ett nytt testamente räknas som ett återkallande av den gamla.

Regleringen kring frågan

Huvudregeln är att det enligt 10 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testator ska skriva under testamentshandlingen i vittnenas närvaro. Vittnena ska bestyrka testamentet genom sina underskrifter.

Testamente är vidare tänkt att uttrycka testators vilja gällande dennes kvarlåtenskap. I detta fall har två makar upprättat ett testamente gemensamt. Detta är ett s.k. inbördes testamente. Det är beteckningen på ett testamente där två eller flera personer i ett gemensamt testamente förordnar om sin egendom.

För inbördes testamente finns det en speciell regel i 10 kap 7 § ÄB som föreskriver att om en make vill återkalla eller göra en ändring i ett inbördes testamente som väsentligt rubbat förutsättningarna för det gemensamma förordandet så förlorar denne make den rätt som följer av testamentet. Detta innebär att efterlevande maken måste ha i åtanken vad deras gemensamma vilja var och om detta kommer kunna verkställas med en nya testamentet. Den ska inte göra ändringar som skulle kunna rubba förutsättningar för det gemensamma testamentet.

Det är dessutom att nämna att vid testatorns bortgång ska testamentet tolkas på det sätt som bäst kan antas överensstämma med testatorns vilja enligt 11 kap 1 § 1 st ÄB. Detta innebär att efter As bortgång kan B inte ändra As del av testamentet eftersom det skulle göra att testamentet inte uttrycker Bs yttersta vilja. Däremot kan A ändra sin del av testamentet och ändra hur hens kvarlåtenskap ska fördelas.

Ditt fall

Sammanfattningsvis, kan B ändra sin del av testamentet så länge hen inte väsentligt rubba förutsättningarna för det gemensamma testamentet. Nu vet jag inte vad som exakt finns i testamentet och hur förutsättningarna för det gemensamma testamentet ser ut. Det blir följaktligen svårt att ge ett klart och tydligt svar för just ditt fall. Du får gärna höra av dig om din fråga har missuppfattats eller inte besvarats. Det finns även en möjlighet att boka tid med juristerna på lawline som kan läsa ditt avtal och ger ett klarare svar. Detta kan du göra på https://lawline.se/boka.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2820)
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?

Alla besvarade frågor (91320)