FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv13/01/2014

Testamentarisk sekundosuccession och den legala arvsordningen

Jag äger ett sommarhus som är min enskilda egendom. Kan jag testamentera det till min make och skriva in i testamentet att efter hans död ska våra två gemensamma bröstarvingar ärva sommarhuset. Det finns ett särkullbarn i familjen som jag inte vill ska få del i sommarhuset.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Ja, det är möjligt för dig att testamentera sommarhuset till din make och skriva i testamentet att era två gemensamma bröstarvingar ska ärva sommarhuset efter din makes död. Detta kallas för testamentarisk sekundosuccession eller sekundoförordnande. Ett sådant förordnande hindrar din make från att förfoga över sommarhuset i testamente, och vid din makes död ger det era gemensamma bröstarvingar rätt till efterarv i sommarhuset, dvs. sommarhuset tillfaller, och ska delas lika mellan, era gemensamma bröstarvingar och din makes särkullbarn har ingen rätt i sommarhuset. 

Följderna av ett sådant sekundoförordnande, där den efterlevande maken ges egendom med fri förfoganderätt och efterarvingarna (sekundosuccessorerna) är de gemensamma bröstarvingarna, är i princip desamma som följderna av den legala arvsordningen, dvs. den arvsordning som kommer att gälla om något testamente inte finns. Enligt den legala arvsordningen ärver den efterlevande maken all kvarlåtenskap (under förutsättning att den först avlidne maken inte har något särkullbarn) med fri förfoganderätt. Den efterlevande maken kan därmed inte förfoga över egendomen i testamente. När sedan den efterlevande maken dör har de gemensamma bröstarvingarna rätt till efterarv från den först avlidne maken.

Oavsett om du skriver ett sådant testamente eller om den legala arvsordningen gäller får alltså din make inte förfoga över sommarhuset i testamente. Däremot finns det inget som hindrar honom från att under sin livstid ge bort eller sälja huset. För att hindra honom från att kunna sälja eller ge bort huset kan du genom testamente förordna att din make endast ska ges nyttjanderätt till sommarhuset. Det ska dock påpekas att det ifrågasätts om ett ökat användande av nyttjanderättsförordnanden är eftersträvansvärt, då sådant förordnande gör det svårt för den efterlevande maken att inrätta sin situation efter vad som händer i livet. 

Om du ska skriva testamente, tänk då på att det måste undertecknas i närvaro av två vittnen. Vittnena får inte vara din make eller släktingar i rätt upp- eller nedstigande led, t.ex. din mamma, pappa och dina bröstarvingar. Inte heller får dina syskon eller de som i testamentet angetts som testamentstagare vara vittnen.

Med vänlig hälsning,


Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?