Test som enda bevis för narkotikabrott

2019-10-24 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Jag söker just nu nya jobb eftersom jag inte vet hur länge jag kan fortsätta med min nuvarande anställning. I samband med en jobbintervju gick jag med på ett drogtest om några dagar. tydligen så är det ett hårtest. Jag kände inte till hårtest sedan tidigare men man kan tydligen se vad man har använt några månader tillbaka i tiden. Med andra ord så är jag körd. Jag är inställd på att det kanske inte blir just det här jobbet men hur stor är risken för andra konsekvenser? Hur stor är risken att polisen blir inblandad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen narkotikastrafflagen (NSL) och brottsbalken (BrB).

Utredning

Av 1 § NSL framgår bland annat att den som brukar narkotika ska dömas för narkotikabrott. Det framgår av 2 § NSL att narkotikabrott som med hänsyn till arten och mängden och andra omständigheter är att betrakta ska bedömas som ringa narkotikabrott. Enligt 23 kap. 6 § BrB är underlåtenhet att anmäla misstänkta brott endast straffbelagt i fall då det är särskilt föreskrivet.

Genom att bruka narkotika har du sannolikt gjort dig skyldig till ringa narkotikabrott, även om det beroende av typen och mängden skulle kunna utgöra narkotikabrott av normalgraden. Den i ditt fall relevanta frågan är om den som genomför testet kan komma att anmäla detta och om testet i sådana fall är tillräckligt starkt som bevis för att du ska kunna bli dömd. Båda frågorna är svåra att besvara utan närmare insikt i omständigheterna. Den som tar del av testens resultat kommer dock inte riskera straffansvar genom att inte anmäla detta till polisen eftersom bestämmelsen om underlåtenhet att avslöja brott inte är tillämplig i ditt fall. Det kan alltså konstateras att detta beror helt på den som tar del av resultatet. Avseende bevisfrågan kan det konstateras att testets bevismässiga tyngd är beroende av hur säker testmetoden är, hur precist det kan identifiera vilken typ av och hur narkotika som brukats och när, om annan bevisning som styrker testet finns, och så vidare. I Sverige råder fri bevisvärdering vilket innebär att det inte är möjligt att säkert säga hur tungt ett visst bevis kommer väga i en straffrättslig process eftersom domaren är fri att värdera det efter eget förstånd.

Handlingsplan

Jag kan inte lämna en konkret rekommendation om hur du bör agera i ditt fall. Med alla kända omständigheter sammanvägda bedömer jag det dock som osannolikt att du kommer dömas för brott i detta fall.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!
Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll