Tentor som allmänna handlingar och avgifter

FRÅGA
Enligt offentlighetsprincipen har jag förstått att man har rätt att begära ut gamla tentor från sitt universitet. På Uppsala universitet där jag går tvingar de en dock att "betala för utskriften" och säger att de inte skickar filer med tentorna via mail som jag så väl vet att de har och sparar. Är det ens lagligt att göra sådär undrar jag? Tack
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det stämmer att handlingar som finns på Uppsala universitet är offentliga (2 kap. tryckfrihetsförordningen) och du har rätt att få ut tentor i och med att de är allmänna handlingar. Vad gäller kostnaden ska myndigheter tillämpa avgiftsförordningen. Om en tenta omfattar tio sidor eller mer ska en avgift på 50 kronor tas ut, därutöver är avgiften 2 kronor per sida. Detta finner du i 16 § avgiftsförordningen. Uppsala universitet får göra undantag från huvudregeln att ta ut en avgift men detta bestämmer universitet om det finns särskilda skäl.

Huruvida universitetet ska lämna ut tentor elektroniskt finns endast ett fåtal bestämmelser som reglerar denna skyldighet. Myndigheter har ingen skyldighet att lämna ut elektroniskt lagrade allmänna handlingar i elektronisk form utan det väljer de själva. (SOU 2010:4 s. 77). Även när utlämnande sker i elektronisk form ska detta göras mot en avgift.

Du är välkommen att vända dig till oss igen om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Fiama Jimenez Flores
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (258)
2020-04-06 Hur länge syns brottet i belastningsregistret?
2020-04-04 Kan jag begära ut en polisanmälan?
2020-03-30 Vart kan man beställa domslut ifrån?
2020-03-19 Är en mailkonversation mellan tjänstemän i en kommun allmän handling?

Alla besvarade frågor (78764)