Teckna anställningsavtal med minderårig

2018-01-09 i Omyndiga
FRÅGA
Hej. Det är så att vi i vår ideella förening nu vill anställa några minderåriga tjejer till att bli simlärare.De kommer att få arvode då det ej är så mycket pengar inblandat.Det rör sig alltså om max 800 kr/person och månad.Min fråga är ifall dessa tjejer måste ha med målsman vid tecknandet av avtalet eller om de kan göra det själva.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det här regleras i föräldrabalken(FB)

Enligt 6 kap 12 § FB får barnet självt ingå avtal om anställning eller annat arbete men endast om vårdnadshavaren samtycker till avtalet. Alltså behöver inte föräldrarna närvara vid tecknandet av avtal.

Samtycket kan vara både skriftligt och muntligt och till och med ett tyst samtycke från vårdnadshavaren. Men för att vara på den säkra sidan är det alltid smart att ha något slags skriftligt samtycke för att motverka eventuella missförstånd!

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (84)
2018-05-31 Kan omyndig köpa motorcykel?
2018-04-30 Kan man avbryta ett köp när man är omyndig?
2018-03-29 Hävande av avtal som ingåtts av minderårig
2018-03-15 Vilka regler gäller när personer under 18 år vill ingå avtal?

Alla besvarade frågor (55436)