Taxeringsvärde vid köp av hus

FRÅGA
Vi är två.bröder pappa är död. Mamma bor sedan 5månader på ett demensboende Dom har en villa. Nu ska ena brodern ta över detta Alla lån är betalda på huset som dom ska flytta till. Nu undrar jag . Man tar väl marknads värdet på huset.man ska väl inte gå efter taxeringsvärdet vad det är värt Hur gör man detta . Mamman är dement så vem ska skriva under att brodern har tagit över.hon vet ej om att han tagit över huset. Min bror har fått gör sig att vi ska dela på taxeringsvärdet. Detta är väl fel Själv har han sålt sitt gamla hus o fått 2milijoner för det. Undrar hur jag går vidare om han påstår att taxeringsvärdet är summan .vem kan jag prata med så det blir rätt gör min egen del
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att din bror ska ta över huset och äga det ensamt. Det jag tror att han tänker på med taxeringsvärdet är att det finns en presumtion att det ska räknas som en gåva om det sker en överföring av pengar som understiger taxeringsvärdet. Vid köp av fastigheter används huvudsaklighetsprincipen för att avgöra om ägarövergången ska ses som en gåva eller ett köp, eftersom de två tillvägagångssätten får olika skattemässiga följder. Det innebär alltså att om det verkar mer som ett köp än en gåva kommer hela transaktionen att ses som ett köp och man delar inte upp det i ett så kallat blandat fång. Samma sker tvärtom; om man betalar en obetydlig summa kommer inte den att dras av och räknas som ett köp utan allt räknas som en gåva ändå.

Det kan vara lite vanskligt att ligga precis på taxeringsvärdet för att försäkra sig om att det ska räknas som ett köp.

Jag förstår inte varför ni ska dela på det om han bara ska stå som ägare. Om ni ska äga huset tillsammans borde ni så klart dela på det.

Vad han har sålt sitt gamla hus för är obetydligt i sammanhanget.

Om du behöver mer hjälp är du välkommen att kontakta en av Lawlines jurister!

Vänligen,

Hanna Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?