FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott30/11/2019

Tatuerade hakkors - hets mot folkgrupp?

Hej. Är det olagligt att gå på stan bland folk om man har hakkors tatuerade på armarna så att folk kan se dom? Det är 3 hakkors som ej är motiv från mot Stortyska riket utan från vikingatiden.

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Vad säger lagen?

Det brott som kan vara aktuellt är hets mot folkgrupp, som regleras i 16 kap. 8 § brottsbalken.

Det finns flera olika kriterier som behöver vara uppfyllda:

- att personen i fråga hotar eller uttrycker missaktning

- att detta sker mot en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etiskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck

- att detta sker genom uttalande eller i annat meddelande som sprids


Vad innebär detta i praktiken?

Det finns inte särskilt många vägledande avgöranden kring hets mot folkgrupp.

Det framgår av praxis att "uttalande eller i annat meddelande" även kan omfatta mer indirekta uttryck till exempel bärande av emblem eller viss klädsel (NJA 1996 s. 577). Det är därför rimligt att tatueringar som sådana kan omfattas av bestämmelsen.

Att gå på stan bland folk innebär att även kriteriet att meddelandet ska spridas, bör kunna ses som uppfyllt.

Frågan är om enbart en tatuering räcker för att det ska ses som hot eller att uttrycka missaktning. Det finns ingen tydlig praxis kring var gränsen går och det går därför inte att ge något säkert svar. Även om domar från tingsrätt inte ses som vägledande, kan nämnas att en man som haft hakkors tatuerat, har friats för detta i tingsrätt. Omständigheterna var något annorlunda då, mannen deltog i en demonstration och bar en svensk flagga. Å andra sidan hade han kavlat ner ärmarna under demonstrationen så att tatueringen inte syntes. Som sagt är avgöranden från tingsrätt inget vägledande avgörande, men det bör ändå nämnas att tingsrätten i samma dom också menade att det inte är olagligt i sig att bära denna sorts tatuering synlig för andra under en kortare tid (i detta fallet 400 meters promenad).

Sammanfattningsvis

Det går inte att säga med säkerhet huruvida situationen du beskriver utgör hets mot folkgrupp. Det finns inga tydliga vägledande avgöranden från högre instanser kring var gränsen går. För att få ett konkret exempel, finns det ett fall där en man friats i tingsrätten. Detta har dock ingen vägledande status och det är inte säkert att en annan tingsrätt hade gjort samma bedömning. Sammantaget bedömer jag det dock som mest sannolikt att det inte hade setts som hets mot folkgrupp om du endast går på stan med tatueringarna synliga.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna JohannessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo