Tas gåvor med i bodelningen?

2021-12-20 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Kommer gåvor jag redan gett bort till andra att räknas med i bodelningen, vid eventuell skilsmässa?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken. Det din fråga handlar om regleras i 11 kap. 4 § första stycket äktenskapsbalken i den så kallade vederlagsregeln. Det är en regel som syftar till att skydda en make mot att den andra maken inför en skilsmässa genom att ge bort gåvor minskar sitt giftorättsgods, vilken är den egendom som blir föremål för bodelning.

För att vederlagsregeln ska bli aktuell krävs tre saker:

Gåvan har getts utan samtycke från den andra maken.Gåvan har getts inom tre år innan talan om skilsmässa väckts.Giftorättsgodset har minskat i en inte obetydlig omfattning. Här är det inte värdet av gåvan i kronor som tas med i bedömningen utan det man kollar på är gåvans värde i förhållande till givarens totala giftorättsgods. Om gåvan är värd mer än tio procent av makens totala giftorättsgods brukar man anse att det är en inte obetydlig omfattning.

Om dessa tre punkter är uppfyllda gör man bodelningen som om gåvans värde fortfarande tillhör den maken som gav bort gåvan.

Sammanfattningsvis:

Om du gett bort gåvorna utan samtycke från din make, inom tre år innan talan om skilsmässa väckts, och om värdet av gåvorna överstiger tio procent av ditt totala giftorättsgods så kommer gåvorna att räknas med i bodelningen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Elin Holzhausen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?