Tar handläggningen av mitt ärende längre tid om myndigheten ber mig komplettera ärendet?

2018-11-05 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Jag och min man har gift oss nu i sommar och vi ansökte om uppehållstillstånd 15 Augusti under 1 månad och 1 vecka så hade Migrationsverket skickat komplettering 6/10-18 som hamnade i min skräppost sen skickade dem en påminnelse 13/10-18 som också hamnade i min skräppost sen fick jag reda på det den 24/10-18 att Migrationsverket skickat det till mig det dem ville ha från mig var anställnings intyg och lönespec jag skickade in allt dem ville ha från mig jag ringde till handläggaren som det stod på komplettering hon sa att det är okej att jag skickat in sent eftersom ingen tittat på mitt ärende ännu men det jag vill veta är när dem ber om en komplettering från mig tar mitt ärende mer tid eller kommer vi få snabbare svar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 9 § i förvaltningslagen har myndigheter en skyldighet att handlägga ärenden på ett så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt sätt som möjligt, dock utan att rättssäkerheten eftersätts. Myndigheter har således en skyldighet att handläggningen av ett ärende inte ska dröja allt för länge. För att kunna fatta beslut i ett ärende kan myndigheten ibland dock behöva mer information från den enskilde personen och måste då be denne att komplettera ärendet med den information som krävs för att handläggningen ska kunna fortsätta. Vilken påverkan detta får på tiden beror på flera faktorer, t.ex. hur lång tid det tar för att den enskilda att lämna in begärd information, om den information som kommer in är utredningskrävande samt handläggarens arbetsbelastning i övrigt.

Att Migrationsverket ber dig komplettera ditt ärende innebär alltså att handläggningen borde ta längre tid eftersom ärendet inte är komplett och beslut därmed inte kan fattas med en gång. Samtidigt påverkar andra faktorer också handläggningstiden, såsom t.ex. om handläggaren har många andra ärenden att arbeta med samt om ett ärende kräver särskild utredning. En handläggare ska dock alltid arbeta för att ett beslut ska fattas så snabbt som möjligt enligt 9 § förvaltningslagen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca Lundmark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (402)
2019-03-17 Skicka handling på annat sätt än per post
2019-03-16 Underhållsskyldighet för barn placerat på HVB-hem
2019-03-16 Överklaga ett beslut som vunnit laga kraft
2019-03-16 Anmälan till Socialnämnden om att barn far illa

Alla besvarade frågor (66981)