Tankeövningar för att tänka positivt inte förskingring

FRÅGA
Hej!Jag arbetar som översättare och under en period så använde jag law of attraction för att visualisera att jag fick kunder och att jag fick in pengar för mitt företag. Min kompis påstår att det är olagligt och att det räknas som förskingring av pengar. Stämmer det?Tack på förhand för världens bästa sida!Mina
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag googlar mig fram till att law of attraction är ungefär att filtrera bort negativa tankar och fokusera på positiva, för att få effekten att mer av det positiva man tänker på inträffar och mindre av det negativa man undviker att tänka på. Jag använder mig av denna beskrivning. Är den helt oriktig och märker du att det kan inverka på riktigheten i mitt svar ska jag be dig att skicka in en ny fråga.

Förskingring kan bara begås av personer som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller liknande ställning fått viss egendom (exempelvis pengar, eller bankkort kopplat till visst konto med pengar) i besittning. Egendomen ska inte tillhöra en själv utan någon annan (exempelvis ett företag), och man ska ha fått egendomen i besittning med skyldighet att utge egendomen eller redovisa för denna. Redovisa är i det här fallet ett juridisk begrepp som innebär att man ska hålla egendomen avskild och vårda denna. Brottet begås genom att tillägna sig egendomen eller i övrigt åsidosätta vad man har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet, exempelvis genom att ta ut pengar från sin arbetsgivares bankkonto utan lov (10 kap 1 § BrB).

Det finns ingenting i den definition jag hittat om law of attraction eller i din beskrivning av situationen som så mycket som nästan för tankarna till förskingring. Tankeverksamhet kan aldrig utgöra förskingring, utan en absolut förutsättning är att man på något vis förfarit med egendom som man mottagit för annans räkning.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (166)
2019-10-31 Olovligt förfogande
2019-10-29 Får min före detta sambo slänga min egendom?
2019-10-10 Vad kan jag göra när någon inte lämnar tillbaka en utlånad bil?
2019-09-30 Vad blir påföljden om man har använt företagets tankkort privat?

Alla besvarade frågor (75515)