FrågaSTRAFFRÄTTNarkotikabrott22/02/2016

Tänkbart straff vid innehav av 3 gram cannabis

Jag är 56 år gammal. Polisen har hittat 3 gram cannabis hos mig. Jag brukar använda det som medicin. Jag tar bara en cigg per dag. Vad för straff kan jag vänta på mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att innehavet och användandet av narkotika är brottsligt framgår av 1 § narkotikastrafflagen. I 2 § framgår det dock att narkotikabrottet kan ses som ringa utifrån mängden narkotika, typen av narkotika och omständigheterna i övrigt. I praxis från hovrätten, RH 2012:35, konstateras det att 6,84 gram cannabis ligger långt under gränsen för vad som normalt brukar betraktas som ett narkotikabrott av normalgraden. 3 gram borde därför innebära att ett ringa narkotikabrott blir aktuellt i ditt fall. Straffet för ringa narkotikabrott varierar mellan böter till fängelse i högst 6 månader.

I NJA 2014 s. 658 förklarar Högsta domstolen att den praxis som vuxit fram kring påföljder för ringa narkotikabrott i mångt och mycket är baserat på Riksåklagarens antagna riktlinjerna för bestämmandet av antalet dagsböter vid utfärdande av strafföreläggande. I den mest uppdaterade versionen av dessa framkommer det att innehavet av 3 gram cannabis påföljd rekommenderas vara 40 dagsböter. Dagsbötersbeloppet fastställs utifrån din beräknade årsinkomst.

Dessa riktlinjer kan du hitta här

Jag hoppas att detta svarat på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Erik ClaesonRådgivare