Talerätt/medlemsskap i kommun

Vi har en fastighet i en by i Småland. Vi är inte mantalsskrivna där, utan är skrivna i en annan kommun. Fastigheten i Småland använder vi framför allt under sommarhalvåret. I byn har nu uppstått en tvist om en samfälld väg. Min undran är ifall vi som inte är skrivna i byn har någon juridisk möjlighet att påverka, eller är vi helt utan talan.

Jag är tacksam för ett svar från er.

mvh

Anita Olsson

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

I frågan anges att det rör sig om en samfälld väg, men det har stor betydelse för den juridiska bedömningen huruvida vägen är anlagd på privat mark eller på kommunens mark. Det framgår inte heller vad för slags tvist det gäller.

Om vägen ligger på privat mark får de som äger marken komma överens om hur den gemensamt ska skötas, och er medverkan beror på om ni ingår i den aktuella samfälligheten eller inte. (Ni kan kontakta Lantmäteriet för att få reda på statusen på vägen.)

Om vägen ligger på kommunens mark och de har tagit något slags beslut i frågan:
Genom att äga en fastighet i en kommun är man tekniskt sett medlem i den kommunen, detta enligt Kommunallagen 1 kap. 4 §. Ni har alltså talerätt om ni på så sätt är medlemmar i kommunen enligt 10 kap. 1§ Kommunallagen, som säger att "varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsrätten."
Det är alltså bara möjligt för en medlem av kommunen att överklaga lagligheten av ett beslut taget av kommunen. Detta innebär att prövningen endast avser om beslutet i sig strider mot lag, och inte om det strider mot andra intressen. Men alla beslut av kommunen kan inte överklagas. En uttömmande uppräkning av vilka beslut som får överklagas finns i Kommunallagen 10 kap. 2§. Ett beslut överklagas skriftligt enligt Kommunallagen 10 kap. 4§, och inom 3 veckor från det att beslutet tillkännagavs hos kommunen, enligt Kommunallagen 10 kap. 6§.

Mvh,

Elin GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000