Tågordning vid huvudförhandling i tvistemål och ordförandens roll

2019-05-21 i Domstol
FRÅGA
Hej! Finns det någon latmask för dagordning och vem som ska framställa vad och när under ett civilrättslig mål? Med det frågat, är Tingsrätten skyldig att hjälpa en kärande/svarande att förstå själva ordningen under en huvudförhandling?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ordföranden leder huvudförhandlingen

En huvudförhandling i ett tvistemål leds av en eller tre juristdomare, beroende på storleken på beloppet det tvistas om. En av domarna är ordförande och har bland annat som uppgift att se till att huvudförhandlingen genomförs på ett korrekt sätt. Ordföranden ska se till att ge parterna ordet och låta parterna få sagt det de vill säga.

Rätten ska se till att ordning och reda iakttas och att målet blir så utrett det krävs för att rätten ska kunna fatta ett välgrundat beslut. Genom frågor och påpekanden ska rätten försöka avhjälpa otydligheter och ofullständigheter (43 kap. 4 § rättegångsbalken). I det ligger att ordföranden ska se till att parterna förstår i vilket skede huvudförhandlingen befinner sig.

Ordföranden kommer därför, efter att närvarokontroll och annan formalia har genomförts, fråga om parternas yrkande och inställning till saken, sedan be parterna göra sin sakframställning och så vidare tills förhandlingen är avslutad.

Är du osäker på ordningen under förhandlingen och vad du förväntas göra nu, är det inga problem att fråga ordföranden om det.

"Tågordningen" i kort

Enkelt kan sägas att huvudförhandlingen kommer att genomföras på följande sätt:

- Parterna kallas in till rättssalen

- Rätten kontrollerar närvaron och om det finns andra hinder mot att hålla rättegången

- Käranden får framföra sina yrkanden

- Svaranden får komma med sin inställning

- Parterna gör sin sakframställning

- Förhör hålls med parterna

- Förhör hålls med eventuella vittnen

- Parterna ges möjlighet att slutföra sin talan

- Parterna ges möjlighet att begära ersättning för sina rättegångskostnader

- Domarna överlägger målet

- Tingsrätten meddelar sin dom

Klicka här för att läsa en mer detaljerad beskrivning av vad som händer under rättegången.

Sammanfattning

Ordföranden ansvarar för att huvudförhandlingen går rätt till och ska i största möjliga mån hjälpa parterna att få säga det de vill få sagt. Ordföranden förklarar vad den vill att parterna ska framföra. Du kan läsa mer om hur huvudförhandlingen går till på Sveriges domstolars hemsida eller genom att kontakta tingsrätten.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (366)
2019-10-15 Hur begär man resning?
2019-10-07 Fordrings värde efter domstolsbeslut.
2019-10-03 Möjlighet att byta tingsrätt när talan väckts i obehörig domstol
2019-09-30 Vad kan man göra om man blivit felaktigt dömd för ett brott?

Alla besvarade frågor (73720)