Tagit tillgångar utan godkännande av övriga dödsbodelägare

FRÅGA
Hej ! Min bror har tömt min mors lgh utan att kontakta mig .Jag har inte skrivit på någon fullmakt han förmodas också ha tillgång till mors konton . Kan jag polisanmäla detta och vad räknas brottet som ? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån hur din fråga är ställd så utgår jag från att er mor har avlidit och att det är fråga om att din bror tagit saker ur dödsboet.

Regler om dödsbo och arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Angående dödsboet

Ett dödsbo betraktas som en egen juridisk person. Detta innebär att innan arvskifte gjorts så äger ingen av arvingarna rätt till egendomen, utan det är själva dödsboet som äger all egendom som tillhörde den avlidne. Delägare i dödsboet är vanligtvis arvingarna (18 kap 1 § ÄB) och då den avlidnes barn i första hand är de som ärver (2 kap 1 § ÄB) är också du dödsbodelägare. Detta innebär att din bror och eventuella andra dödsbodelägare ska förvalta egendomen i dödsboet gemensamt med dig. Ingenting ur dödsboet får tas eller säljas utan de andras vetskap. Om en arvinge säljer egendom ur dödsboet före tidpunkten för bouppteckningen, kan denne bli tvungen att återbära egendomen eller ersätta dess värde (18 kap 6 § ÄB).

Angående bouppteckningen

Det kan vara bra att veta att Alla dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningen i god tid innan förrättningen (20 kap. 2 § ÄB). Om inte alla dödsbodelägare har kallats får Skatteverket inte registrera bouppteckningen, när ni väl kommer vidare till det steget (20 kap. 9 § st. 3 ÄB). När det är gjort ska två förrättningsmän utses med uppgift att kontrollera att allt är upptaget i bouppteckningen och att denna är riktig. Den avlidnes tillgångar och skulder ska dokumenteras så som de var vid tidpunkten för dödsfallet. Bouppteckningen ska skrivas under av en bouppgivare som känner till dödsboets innehåll väl och på heder och samvete tecknar en försäkran om att uppgifterna är riktiga och att inga uppgifter har utelämnats (20 kap 6 § ÄB). Bouppteckningen lämnas in till Skatteverket där det registreras. Om uppgifterna inte stämmer och någon till exempel tagit saker ur dödsboet, så är detta självklart allvarligt. Det skulle till exempel kunna medföra ansvar för bedrägeri enligt 9 kap 1 § brottsbalken.

Vad kan du göra?

Jag rekommenderar dig att prata med din bror och upplysa honom om hur allvarligt det är att ta saker ur ett dödsbo och att det kan få både ekonomiska och straffrättsliga konsekvenser. I sista hand är det möjligt att göra en polisanmälan. Särskilt viktigt att komma ihåg är de rättigheter du har att vara delaktig i förvaltandet av dödsboet och att närvara vid bouppteckningen. Om problemet kvarstår när förrättningsmännen utsetts, kan du informera dessa om situationen och be dem om råd.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (983)
2020-08-11 Kallelse till bouppteckningsförrättning
2020-08-06 Särkullbarn tar egendom från dödsboet, är detta straffbelagt?
2020-08-06 Skatteskuld för avslutat dödsbo?
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?

Alla besvarade frågor (82781)