Tagen med narkotika i tullen. Smugglingsbrott eller narkotikabrott?

Hej. Jag bor i Holland, och reste tillbaka till Sverige för att fira jul nu i december. I danska tullen blev jag tagen med 0.3 gram MDMA, och fick följaktligen böter. Blev inte omhändertagen eller något, utan skrev bara på en lapp att jag accepterade bötern. Min fråga är om detta har hamnat i mitt svenska belastningsregister som ett ringa smuggelbrott, eller besittning av narkotika? Om ja, skrivs det så småningom bort, eller hur fungerar det? Tack på förhand!!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket brott du blev dömd för när du skrev på strafföreläggandet och hur länge detta kommer att synas i ditt belastningsregister. För att besvara dina frågor kommer jag hänvisa till bestämmelser som återfinns i narkotikastrafflagen (NSL), smugglingslagen och lagen om belastningsregister.


Först och främst ska nämnas att ett strafföreläggande, vilket verkar vara det som du har skrivit på, har samma verkan som en dom (3 § lagen om belastningsregister). Du kan därför begära ut ett utdrag ur belastningsregistret för att se vilket brott du dömts för.


Smuggelbrott eller narkotikabrott?

Den som, i samband med införsel till landet av en vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel, uppsåtligen bryter mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla varan till tullbehandling, döms för smuggling (3 § smugglingslagen). Om smugglingen gäller narkotika döms man istället för narkotikasmuggling, och om narkotikasmugglingen anses ringa döms man för ringa narkotikasmuggling (6 § smugglingslagen).


Den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms för narkotikabrott (1 § NSL). Är brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa döms man istället för ringa narkotikabrott (2 § NSL).


Huruvida narkotikabrott konsumeras av brottet narkotikasmuggling står inte helt klart i rättspraxis och beror på omständigheterna i fallet. Konsumtion innebär att en viss brottslig handling anses ingå i en annan brottslig handling, vilket resulterar i att gärningsmannen endast döms för det sistnämnda brottet. Utan fler omständigheter är det svårt att dra en slutsats vad gäller brottet du dömts för. Min rekommendation är att du beställer ett utdrag ur belastningsregistret för att få klarhet i vilket brott du dömts för.


Hur länge är ett brott kvar i belastningsregistret?

Att du begått ett brott kommer synas i fem år i ditt belastningsregister (17 § lagen om belastningsregister).


Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.


Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo